Franciszek do Bartłomieja: ekumenizm krwi wspiera drogę jedności

Papież na zakończenie audiencji ogólnej nawiązał do dzisiejszego święta Apostoła Andrzeja i skierował pozdrowienia do prawosławnego patriarchatu Konstantynopola.

Na zakończenie audiencji ogólnej Franciszek nawiązał do dzisiejszego święta Apostoła Andrzeja. Skierował przy tej okazji pozdrowienia do prawosławnego patriarchatu Konstantynopola, obchodzącego uroczystości ku czci swojego patrona. Papież pamiętał też o tym, pisząc na Twitterze: „Dziś mamy święto Apostoła Andrzeja; z braterskim uczuciem myślę o patriarsze Bartłomieju, modląc się za niego i Kościół mu powierzony”.

Życzenia Ojca Świętego na te uroczystości przekazał Patriarsze Ekumenicznemu przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Kard. Kurt Koch stoi na czele watykańskiej delegacji, która, jak co roku, udała się na nie do Stambułu. Odwzajemnia w ten sposób doroczną obecność przedstawicieli Konstantynopola na uroczystościach śś. Piotra i Pawła w Rzymie. Na zakończenie uroczystej Liturgii w siedzibie patriarszej na Fanarze szef watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu odczytał papieskie przesłanie. W swoim liście Franciszek podkreśla znaczenie tej wzajemnej wymiany delegacji na święta patronalne obu Kościołów, rzymskiego i konstantynopolskiego. Trwa ona już prawie pół wieku, począwszy od 1967 r.

Wymiana ta – pisze Ojciec Święty – „jest widzialnym znakiem głębokich więzi, jakie już nas łączą, oraz naszego pragnienia coraz głębszej komunii, aż kiedy Bóg zechce, byśmy mogli dawać świadectwo naszej wzajemnej miłości, dzieląc ten sam stół eucharystyczny. W tej drodze do przywrócenia komunii eucharystycznej między nami wspierają nas nie tylko nasi święci patroni, ale liczni męczennicy wszystkich epok”. Papież cytuje tu słowa Jana Pawła II z encykliki „Ut unum sint” o tych, którzy „mimo dramatu podziału zachowali w sobie tak radykalne i absolutne przywiązanie do Chrystusa i do Ojca, że byli zdolni nawet do przelania krwi” (n. 83). Franciszek zwraca uwagę, że katolicko-prawosławny dialog teologiczny robi postępy mimo utrzymujących się różnic. Wspomina też swoje niedawne spotkanie z Bartłomiejem na międzyreligijnym zjeździe pokojowym w Asyżu i zapewnia go, że codziennie pamięta o nim w modlitwie.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama