Rada Stała episkopatu Włoch: ubodzy, rodziny, młodzież, życie

Problemy społeczne przeżywane we Włoszech zdominowały znaczną część obrad Rady Stałej tamtejszego episkopatu, zakończonych 25 stycznia w Rzymie.

Na pierwszym miejscu zajęto się oczywiście tragiczną sytuacją ludności środkowej części tego kraju, dotkniętej w ostatnich miesiącach wciąż utrzymującymi się wstrząsami sejsmicznymi, jak też nader obfitymi opadami śniegu. Omówiono stale podejmowane przez Kościół inicjatywy pomocy ludziom dotkniętym tymi klęskami żywnościowymi.

Włoscy biskupi zaapelowali też do władz państwowych o zwalczanie ubóstwa i zwłaszcza o pomoc rodzinom. Mówiąc wiele o dzieciach i młodzieży, nie zapomnieli też o problemach młodych imigrantów. Postulowali zorganizowaną opiekę nad niepełnoletnimi, którzy znaleźli się we Włoszech bez rodziców czy innych osób dorosłych, a także przyznawanie obywatelstwa tym młodym cudzoziemcom, którzy ukończyli już pierwszy cykl nauki we włoskiej szkole. Ponadto wyrazili zaniepokojenie projektami ustawowymi pod eufemistycznym hasłem „testamentu biologicznego”, w rzeczywistości grożącymi legalizacją eutanazji.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama