Papież do przedstawicieli ludów tubylczych

Jak pogodzić prawo do rozwoju, czy to społecznego, czy kulturowego, z zachowaniem charakterystycznych elementów ludów tubylczych i ich terytoriów – to problem, o którym mówił Papież na spotkaniu z ich przedstawicielami.

Brali oni udział w III Forum im poświęconym, zorganizowanym przez Międzynarodowy Fundusz ds. Rozwoju Rolnego.

Ojciec Święty podkreślił, że przeważać musi zawsze porozumienie, bo tylko wtedy będzie możliwe zachowanie pokojowej współpracy między rządami a rdzennymi mieszkańcami.

Franciszek zwrócił także uwagę na konieczność brania pod uwagę tożsamości ludów tubylczych w udoskonalaniu projektów i głównych założeń, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci. A to oznacza, że rządy muszą uznać rdzennych mieszkańców za integralną część społeczeństwa, szanowaną i konsultowaną oraz w pełni uczestniczącą w życiu lokalnym i ogólnonarodowym.

Papież zachęcił Międzynarodowy Fundusz ds. Rozwoju Rolnego do wspierania tych inicjatyw. Taki bowiem „rozwój technologiczny i gospodarczy, który nie pozostawia świata lepszym, a jakości życia integralnie wyższej, nie może być uznany za postęp” (enc. Laudato si’, 194).

pp/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama