Watykańska dyplomacja kultury

W Watykanie obok tradycyjnej papieskiej dyplomacji coraz intensywniej rozwija się tzw. dyplomacja kultury, promowana przez archiwistę i bibliotekarza świętego Kościoła rzymskiego.

Abp Jean Louis Bruguès dużo podróżuje po świecie i nawiązuje kontakty kulturalne również w problematycznych regionach świata. Tytułem przykładu można wspomnieć o porozumieniach zawartych ostatnio z Serbią, Kubą czy Turcją. W listopadzie francuski purpurat przez tydzień gościł w Rosji na zaproszenie dyrektora tamtejszego Archiwum Państwowego. Owocem tej podróży będzie wspólna watykańsko-rosyjska wystawa o relacjach Stolicy Apostolskiej z dynastią Romanowów, od Piotra Wielkiego do Mikołaja II.

„A zatem w grudniu b. r. Archiwum Państwowe, które bezpośrednio podlega rosyjskiemu prezydentowi, zorganizuje w Moskwie ekspozycję, na której ukazana zostanie współpraca – zarówno w przeszłości, jak i obecnie – między archiwum watykańskim i archiwum rosyjskim. Będzie to pierwsza tego typu inicjatywa. W ten sposób otworzyliśmy nowe drzwi i utorowaliśmy nową drogę. Wprawdzie można by powiedzieć, że dyplomacja książki jest tak stara jak sama książka. Teraz jednak, w aktualnym kontekście politycznym i społecznym, wydaje mi się, że książka jest w stanie budować mosty tam, gdzie inne formy ludzkiej działalności mogłyby wznosić mury, przeszkody i podziały. Sądzę, że to właśnie książka stwarza podstawy do prawdziwego i powszechnego braterstwa” – powiedział abp Bruguès.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama