Abp Jędraszewski: niech nasze myślenie, mowa i czyny będą jednoznaczne

W liście, który będzie odczytany w I Niedzielę Wielkiego Postu w archidiecezji krakowskiej, metropolita krakowski wzywa do modlitwy, przebaczenia i pojednania oraz do miłosierdzia, którego wzorem jest św. Brat Albert.

Wielki Post jest czasem odnowy sposobu patrzenia na świat, na siebie i na swoje życie poprzez związanie się z Chrystusem – napisał abp Marek Jędraszewski.

„W świecie, w którym żyjemy, pojawiło się „wielu antychrystów” (por. 1 J 2, 18)” – pisze abp Jędraszewski, wyjaśniając, że są to ludzie, „którzy w imię absolutnej wolności człowieka stali się głosicielami anty-ewangelii”. Według niego, osoby te obwoływane są jako autorytety, odrzucają istnienie Boga i obiecują ludziom, że „będą jak Bóg”. „Równocześnie snują przed nimi zwodnicze wizje osiągnięcia pełni szczęśliwości już tu, na ziemi” – dodaje hierarcha i precyzuje, że czynią to m.in. poprzez „odrzucanie wpisanej w istotę człowieka jego tożsamości jako kobiety i mężczyzny”, jak to się dzieje w przypadku ideologii gender, czy poprzez zamach na ludzkie życie, w przypadku aborcji, eutanazji i stosowania metody in vitro.

„Tymczasem Pan Jezus oczekuje od nas, aby nasz sposób myślenia i idąca za nim nasza mowa była: „Tak, tak; nie, nie” – podkreśla abp Jędraszewski. „Za naszą w pełni jednoznaczną mową musi iść równie jednoznaczna postawa, której poświadczeniem powinny stać się nasze czyny” – stwierdza. Pisze też, że „dzieło naszej wewnętrznej, duchowej integracji, wpisane jest w triadę: myślenie – słowa – czyny”.

Metropolita krakowski wyjaśnia, że w osiągnięciu tego „wewnętrznego scalenia”, które jest przejawem dojrzałości chrześcijańskiej, pomaga Wielki Post, a zwłaszcza związane z nim umartwienie, modlitwa i jałmużna. Apeluje o jeszcze bardziej żarliwą modlitwę, zwłaszcza różańcową, do której wzywała Niepokalana objawiając się sto lat temu portugalskim dzieciom w Fatimie. Wskazując na słowa, które zgodnie z Jej życzeniem zostały włączone do różańca i są błaganiem o Boże miłosierdzie „ dla nas, jak i dla wszystkich biednych, duchowo zagubionych ludzi”, hierarcha apeluje, by podczas tegorocznego Wielkiego Postu szczególnie modlić się na różańcu: „w intencjach nas samych, w intencjach naszych rodzin, w intencjach zarówno znanych nam, jak i nieznanych osób, w intencjach całej naszej Ojczyzny”.

Abp Jędraszewski przypomina także, że Wielki Post winien być czasem wzajemnego przebaczenia i pojednania. „Budowa prawdziwej wielkości, zarówno osobistej, jak i tej w wymiarze społecznym i ogólnonarodowym, zaczyna się od gotowości do szczerego wyciągnięcia ręki na zgodę” – wyjaśnia metropolita krakowski i przypominając o trwającym Roku św. Brata Alberta apeluje: „odważmy się być dla siebie nawzajem dobrymi jak chleb. Nie bójmy się dobroci, do której wzywa nas Chrystus”.

W liście do wiernych archidiecezji krakowskiej abp Jędraszewski zachęca do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, w rekolekcjach parafialnych i środowiskowych, ale szczególnie zaprasza do codziennego pielgrzymowania do kościołów stacyjnych. Jest to zwyczaj wywodzący się z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to w Rzymie podczas Wielkiego Postu wierni pod przewodnictwem papieża zbierali się każdego dnia w innym kościele, związanym z kultem męczenników. „W ten sposób nie tylko oddawali cześć Bogu w Jego świętych, ale osobiście przeżywali prawdę, że trzeba nieustannie umierać dla grzechu i powstawać do nowego życia dzieci Bożych” – wyjaśnia metropolita i dodaje, że w Rzymie ta tradycja została odnowiona dzięki św. Janowi Pawłowi II. „Pragnę, aby została ona podjęta również w Krakowie, mieście, które on tak bardzo ukochał” – zaznaczył i zapowiedział, że przez cały okres Wielkiego Postu aż do Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem krakowskich biskupów będą odprawiane Msze św. w wyznaczonych kościołach Krakowa, a zbierane podczas nich ofiary będą przeznaczone na potrzeby miejscowych zespołów Caritas.

md / Kraków (KAI)

« 1 »

reklama

reklama

reklama