Papież dziękuje Polakom za pomoc dla Syrii

Papież pozdrowił wczoraj polskich pielgrzymów, wyrażając głębokie uznanie dla inicjatywy Caritas Polska.

Po odmówieniu modlitwy Regina Caeli Franciszek pozdrowił w sposób szczególny czcicieli Bożego Miłosierdzia, gromadzących się w rzymskim sanktuarium, nieopodal Watykanu. Nawiązał też do przeprowadzanej dziś we wszystkich kościołach w Polsce zbiórki pieniędzy na pomoc Syryjczykom.

„Pozdrawiam polskich pielgrzymów i wyrażam głębokie uznanie dla inicjatywy Caritas Polska, mającej na celu udzielenie pomocy tak wielu rodzinom w Syrii. Szczególne pozdrowienie kieruję do czcicieli Bożego Miłosierdzia przybyłych dziś do kościoła Ducha Świętego in Sassia” – powiedział Papież.

Franciszek przypomniał też o wczorajszej beatyfikacji francuskiego kapłana Louis-Antoine Ormières. Żył on w XIX w. Założył zgromadzenie Sióstr Anioła Stróża, zajmujące się wychowaniem dzieci i młodzieży. „Niech jego przykład i wstawiennictwo wspierają w sposób szczególny tych, którzy pracują w szkole i na polu wychowania” – powiedział Papież.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama