Przewodniczący KEP przestrzega przed nadużywaniem symboliki religijnej

Używanie symboli chrześcijańskich w tym krzyża i podnoszenie przy tym haseł antychrześcijańskich jest niedopuszczalne - przypomniał wczoraj w rozmowie z KAI przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Obecna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce była jednym z tematów obrad Rady Stałej KEP na Jasnej Górze.

Nawiązując do opublikowanego w piątek dokumentu KEP pt. "Chrześcijańskie oblicze patriotyzmu" metropolita poznański wskazał, że marsze i zgromadzenia pragnące uważać się za chrześcijańskie winny być zgodne z tym tekstem.

Jednocześnie przypomniał, że w dokumencie KEP jest wiele wskazań dotyczących pozytywnego przeżywania patriotyzmu, właściwej edukacji patriotycznej oraz działań mających na celu dobro ojczyzny. "Natomiast szerzenie nienawiści w żaden sposób nie ma związku z patriotyzmem. Podobnie jak i manipulowanie Kościołem czy jego liturgią dla swoich własnych celów partyjnych" - przestrzegł abp Gądecki.

Odnosząc się do dyskutowanego dziś przez Radę Stałą dokumentu o duszpasterstwie małżeństwa i rodziny abp Gądecki poinformował, że opracowanie to będzie nosiło miano "Wytycznych", nie zaś instrukcja czy vademecum jak wcześniej zakładano. "Instrukcja zakładałaby obligatoryjność a vademecum - pewną dowolność" - wyjaśnił przewodniczący KEP.

Jak zaznaczył przygotowywany dokument nie będzie "interpretowaniem" papieża i jego nauczania wyłożonego w adhortacji "Amoris laetitia" ale materiałem, który ma być użyteczny dla kapłanów i wiernych.

Wiadomo już, że kilkudziesięciostronicowy dokument będzie złożony z trzech części poświęconych kolejno: przygotowaniom do małżeństwa, duszpasterstwu rodzin oraz związkom niesakramentalnym.

Obecnie trwają prace nad ostateczną redakcją dokumentu. Jest on konsultowany w szerszym gronie teologów i moralistów. W połowie maja projekt dokumentu będzie dyskutowany na ogólnopolskim spotkaniu diecezjalnych duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego. Następnie zostanie rozesłany biskupom z myślą o dalszej dyskusji na czerwcowym zebraniu plenarnym KEP w Zakopanem.

Podczas spotkania omawiano też prace nad stanowiskiem ws. możliwości przystępowania do komunii dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Tekst ten przygotowuje zespół pod przewodnictwem abp. Henryka Hosera.

W rozmowie z KAI abp Stanisław Gądecki zapowiedział, że opracowanie przypomina m.in. nauczanie Chrystusa o cudzołóstwie, podtrzymuje tradycyjne stanowisko Kościoła dotyczące dopuszczenia do Komunii św., tych którzy zobowiązują się żyć w "białym" małżeństwie. Uwzględnia też, zgodnie z "Amoris laetitia" zmianę nastawienia samych księży i małżeństw niesakramentalnych, które to nastawienia miałoby zmierzać do - w miarę możliwej - ich integracji na różnych polach duszpasterskiego działania Kościoła.

"Myślę, że największa zmiana jaka w odniesieniu do tych osób mogłaby się dokonać dotyczy zmiany klimatu i integracji w różne wymiary duszpasterskiej aktywności Kościoła" - stwierdził przewodniczący KEP.

tk / Częstochowa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama