Prymas Polski do strażaków: uczycie patriotyzmu, solidarności i jedności

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w kruszwickim kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus Mszy św. podczas dzisiejszych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

„Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicze Straże Pożarne stają się dziś prawdziwą szkołą patriotyzmu, przyczyniają się bowiem do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, otwartego i wrażliwego na wzajemną pomoc i współpracę, kładąc przez swe działania solidne fundamenty solidarności i jedności” – mówił abp Wojciech Polak podczas dzisiejszych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Kruszwicy.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w kruszwickim kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus Mszy św. z udziałem przedstawicieli władz strażackich, druhów i druhen OSP i PSP, a także reprezentantów władz województwa kujawsko-pomorskiego i państwowych.

Uroczystość zbiegła się z peregrynacją do Kruszwicy figury św. Michała Archanioła oraz 120. rocznicą istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, która otrzymała nowy sztandar poświęcony przez Prymasa Polski.

Zwracając się w homilii do strażaków służących na co dzień w ochotniczych i państwowych szeregach Straży Pożarnej abp Wojciech Polak podkreślił, że ich ofiarna i odważna służba jest „konkretną odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc”.

„Podążacie za głosem ludzkich lęków i obaw. Podążacie za wołaniem o pomoc i nadzieję. Podążacie ze świadomością troski o bliźniego, jego życie i mienie” – mówił Prymas dodając za św. Janem Pawłem II, że czyniąc to strażacy mają swój udział „w gotowości oddania życia za braci, dzięki której Chrystus dokonał naszego odkupienia”.

„Być gotowym, by oddać życie za drugiego, domaga się hartu ducha i miłości, która ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Być gotowym do służby drugiemu, kierując się zarówno nabytą wiedzą i profesjonalizmem, jak i poświęceniem, wiąże się z gotowością, by wziąć udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa” – stwierdził metropolita gnieźnieński.

W tej postawie – kontynuował – odbija się nie tylko troska i umiłowanie człowieka, ale także prawdziwa miłość do Ojczyzny ujęta nie we wzniosłych deklaracjach, ale właśnie w praktycznej postawie, solidnej trosce o drugiego i pracy dla wspólnego dobra.

„Czyż nie jest prawdą, że przestrzenią, w jakiej codziennie zdajemy egzamin z patriotyzmu są właśnie te miejsca, gdzie toczy się nasze codzienne życie: gmina, parafia, szkoła, zakład pracy, wspólnota sąsiedzka czy lokalna?” – cytował niedawny dokument KEP nt. patriotyzmu abp Wojciech Polak.

„Czyż patriotyzm nie konkretyzuje się i nie wyraża w naszej postawie obywatelskiej, w szacunku dla prawa i zasad, które porządkują i umożliwiają nam wspólne życie? Czyż patriotyzm nie zawiera się właśnie w sumiennym i uczciwym spełnianiu naszych obowiązków zawodowych? Czyż nie wyraża się on dziś także – co możemy obserwować w życiu i działalności tylu państwowych i ochotniczych jednostek strażackich istniejących w naszych wsiach i miastach – w zaangażowaniu w samorządność, w bardzo konkretne działania dla dobra innych, w podejmowaniu różnych wspólnych inicjatyw społecznych?” –wyliczał arcybiskup gnieźnieński.

„Zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicze Straże Pożarne – stwierdził dalej – poprzez pielęgnowanie pamięci historycznej i szacunku dla postaci i symboli narodowych, ale nade wszystko poprzez konkretne programy wychowania kierowane do ludzi młodych, poprzez inicjatywy wspierające rodzinę i szkołę, poprzez żywą obecność w naszych środowiskach lokalnych, stają się dziś prawdziwą szkołą patriotyzmu. Przyczyniają się bowiem do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, otwartego i wrażliwego na wzajemną pomoc i współpracę, kładąc przez swe działania solidne fundamenty solidarności i jedności” – podkreślił abp Polak prosząc dla strażaków, za wstawiennictwem ich patrona św. Floriana, o siły i Boże łaski potrzebne do codziennej służby i świadectwa.

„Ojczyzna nasza, nasze wioski i miasta, potrzebują was, odważnych ludzi dnia powszedniego, zwyczajnego życia, przeżywanego konsekwentnie w oddaniu i służbie drugiemu człowiekowi. Potrzebujemy was, strażaków, by nie tkwić w paraliżującej nas obojętności czy strachu, lecz wciąż pamiętać i uczyć się wspólnej odpowiedzialności za nasze własne życie i za życie drugich” – mówił na koniec Prymas Polski.

bgk / Kruszwica

« 1 »

reklama

reklama

reklama