Papież: Panie otwórz nasze serca, byśmy rozumieli i zapamiętali Twoje słowa

Tylko Duch Święty uczy nas mówić: „Jezus jest Panem” – powiedział Papież na Mszy w Domu św. Marty. Musimy otworzyć nasze serca, aby Go słuchać i w ten sposób dawać świadectwo o Jezusie.

Nawiązując do mowy Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, Franciszek podkreślił, że Duch Święty towarzyszy nam i zapewnia nas, że będziemy zbawieni. On także uczy nas mówić, że „Jezus jest Panem”.

„Bez Ducha nie możego tego powiedzieć, poczuć, zobaczyć. W innym miejscu tej długiej mowy Jezus powiedział o Nim: «On doprowadzi was do całej prawdy», będzie nam towarzyszył w dojściu do niej. «On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». To oznacza, że Duch Święty jest towarzyszem drogi każdego chrześcijanina i także drogi Kościoła. I to jest dar, jaki daje nam Jezus” – powiedział Ojciec Święty.

Następnie Papież pytał, gdzie mieszka Duch? W odpowiedzi odwołał się do dzisiejszego pierwszego czytania, gdzie spotykamy m.in. Lidię, „której Pan otworzył serce na Słowo Boże”.

„Pan otworzył jej serce, aby wszedł w nie Duch Święty i aby mogła stać się (Jego) uczennicą. I to właśnie w sercu nosimy Ducha Świętego. Kościół nazywa Go «słodkim gościem serca». Ale do serca, które jest zamknięte nie może wejść. «A gdzie można kupić klucze do otwarcia serca?». Nie: to także jest dar. To dar Boga. «Panie, otwórz moje serce, aby mógł w nie wejść Duch i uczynił zdolnym do zrozumienia, że Jezus jest Panem»” – kontynuował Papież.

Dlatego potrzeba nam modlitwy o otwarte serca: „Panie, otwórz moje serce, abym mógł zrozumieć to, czego nas nauczyłeś, abym mógł zapamiętać Twoje słowa. Abym mógł iść za Twoimi słowami. Abym dotarł do całej prawdy”.

Na zakończenie Ojciec Święty wskazał na dwa pytania, które wypływają z Liturgii Słowa:

„Pierwsze: czy proszę Pana o łaskę, aby moje serce było otwarte? Drugie pytanie: czy słucham Ducha Świętego, Jego natchnień, rzeczy, które mówi do mojego serca, abym w życiu chrześcijańskim mógł iść naprzód i mógł świadczyć o tym, że Jezus jest Panem! Pomyślcie dziś o tych dwóch rzeczach: czy moje serce jest otwarte i czy staram się usłyszeć Ducha Świętego, tego, co mi mówi. W ten sposób pójdziemy naprzód w życiu chrześcijańskim, a także damy świadectwo o Jezusie Chrystusie” – zakończył Papież.

pp/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama