Papież wśród przyszłych dyplomatów Stolicy Apostolskiej

Zakres papieskiej działalności daleko wykracza ponad to, o czym informuje watykańskie Biuro Prasowe. Dziś na przykład przedostała się do mediów wiadomość o wizycie Franciszka w Akademii Kościelnej, która kształci przyszłych dyplomatów Stolicy Apostolskiej.

Ojciec Święty był tam w piątek wieczorem, w przededniu podróży do Genui. Przez półtorej godziny odpowiadał na pytania młodych księży. Mówił między innymi o Kościele jako szpitalu polowym. Zaznaczył, że również papiescy dyplomaci muszą odnaleźć swoje miejsce w tak rozumianej posłudze względem świata. Przypomniał ponadto, że w centrum misji Kościoła znajduje się ewangelizacja, której nie można jednak mylić z prozelityzmem. Franciszek zachęcał przyszłych dyplomatów do bliskości z ludźmi, dialogu prowadzonego w pokorze i z łagodnością, a także do przemawiania w sposób jasny i przekonujący.

kb/ rv
« 1 »

reklama

reklama

reklama