Franciszek modli się za duszę kard. Huzara

Papież zapewnił o swojej modlitwie za duszę zmarłego kard. Lubomyra Huzara, byłego zwierzchnika ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego.

W telegramie kondolencyjnym Franciszek nazwał kard. Huzara gorliwym pasterzem.

„Łączę się w duchu z wiernymi wspólnoty diecezjalnej, w której sprawował on pasterską posługę, gorliwie zabiegając o odrodzenie Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. Wspominam jego niezłomną wierność Chrystusowi pośród niedostatków i prześladowań Kościoła, a także jego skuteczną działalność apostolską na rzecz grekokatolików pochodzących z rodzin siłą wydalonych z zachodniej Ukrainy” – napisał Ojciec Święty. Przypomniał on ponadto o zaangażowaniu zmarłego kardynała w dialog i współpracę z Cerkwiami prawosławnymi.


kb/ rv


Zdjęcie: Cerkiew greckokatolicka paslek krzyz autor: Loraine90, licencja: CC BY-SA 3.0

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao