Franciszek o beatyfikacji ofiary komunistycznego terroru

Po niedzielnej modlitwie Anioł Pański Papież w kilku słowach wspomniał też o beatyfikacji litewskiego męczennika.

„Dziś w Wilnie został ogłoszony błogosławionym bp Teofil Matulionis, zabity z nienawiści do wiary w 1962 r., kiedy miał już niemal 90 lat. Wychwalajmy Boga za świadectwo tego niestrudzonego obrońcy wiary i godności człowieka. Oklaski dla niego i całego ludu litewskiego” – powiedział Papież.

Dodajmy, że abp Matulionis to jedna z milionów ofiar komunistycznego terroru. Urodził się w 1873 r. Skończył seminarium w Petersburgu. Posługiwał najpierw na Łotwie, a od 1910 r. w Petersburgu.

W 1923 po raz pierwszy został aresztowany przez NKWD i skazany na trzy lata więzienia. Po wyjściu na wolność był proboszczem w Petersburgu. W 1928 r. został potajemnie mianowany biskupem pomocniczym wikariatu apostolskiego w Leningradzie. Rok później ponownie został uwięziony. Zesłano go do jednych z najcięższych sowieckich łagrów na Wyspach Sołowieckich.

W 1933 r. w ramach wymiany więźniów między Litwą i Związkiem Radzieckim odzyskuje wolność. Po powrocie do ojczyzny został mianowany biskupem pomocniczym w Kownie, a następnie w 1940 r. biskupem polowym.

W 1946 r. uwięziono go po raz trzeci. Na wolność wychodzi dopiero po dziesięciu latach, mając już niemal 80 lat. Pomimo podeszłego wieku nie zrezygnował z duszpasterskiej posługi. Apelował do księży i biskupów, by nie zgadzali się na kompromisy i nie kolaborowali z komunistycznym reżimem. W 1962 r. został podniesiony do godności arcybiskupa. Zmarł 23 sierpnia 1962 r.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama