Papież: obecność migrantów to okazja do dialogu między kulturami

Obecność tak wielu braci i sióstr, którzy doświadczają tragedii imigracji, jest okazją do rozwoju w człowieczeństwie, do spotkania i dialogu między kulturami, mając na względzie promowanie pokoju i braterstwa między narodami – napisał Papież w przesłaniu do ANSA.

Włoska agencja informacyjna ANSA jest jednym z inicjatorów portalu Infomigrants.net, który gromadzi wiadomości przeznaczone dla migrantów. Tworzą go ponadto francuskie media dla zagranicy France Médias Monde, niemiecka Deutsche Welle oraz The Open University.

Franciszek wyraża szczere uznanie dla tej inicjatywy. Ma nadzieję, że przyczyni się ona do integracji migrantów, przy poszanowaniu praw przyjmujących je krajów, a zarazem wzbudzi w społeczeństwie nowe zaangażowanie w budowanie kultury otwarcia i solidarności. Ojciec Święty zapewnia też o swej serdecznej bliskości z instytucjami, stowarzyszeniami i poszczególnymi ludźmi, którzy mądrze otwierają się na złożone zjawisko migracji i udzielają odpowiedniego wsparcia, dając świadectwo wartościom ogólnoludzkim i chrześcijańskim, które stoją u podstaw europejskiej cywilizacji. 

Samych migrantów Papież zawierza opiece Boga, Ojca wszystkich ludzi. „Niech towarzyszy On w drodze tym, którzy są zmuszeni do opuszczenia swej ziemi z powodu konfliktów zbrojnych, zamachów terrorystycznych, suszy i opresyjnych reżimów. Oby ci migranci – konkluduje Franciszek – spotkali pod każdym niebem braci i siostry, którzy podzielą się z nim chlebem i nadzieją na wspólnej drodze”.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama