Abp Szal: służba to dawanie samego siebie

Tegoroczna pielgrzymka pracowników służby zdrowia archidiecezji przemyskiej do bazyliki archikatedralnej w Przemyślu połączona jest z jubileuszem 105-lecia istnienia tamtejszego pogotowia ratunkowego.

W kazaniu skierowanym do zgromadzonych pielgrzymów - pracowników służby zdrowia - abp Adam Szal podkreślił, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby służyć Bogu i ludziom. Zaznaczył, że służba może być różna, ale najpiękniej jest, jeżeli jest ona związana z czystą intencją tego, kto ją pełni. Zachęcał, aby zastanowić się, jaka intencja przyświeca tym, którzy pracują w służbie zdrowia, ratownictwie, czy rehabilitacji. – Służba to danie swojego serca po to, aby ktoś mógł jeszcze pełniej i jeszcze piękniej żyć. To danie swojego czasu, swoich sił, swojego zdrowia, to danie samego siebie – podkreślił.

Metropolita przemyski przypomniał, że św. Matka Teresa z Kalkuty, która „jest niezwykłym przykładem służby”, uważała, że każdemu człowiekowi trzeba pomóc w każdej chwili jego życia, także w tej ostatniej, kiedy odchodzi z tego świata, aby mógł odejść w sposób godny.

Dziękując wszystkim pracownikom służby zdrowia, zaczynając od tych, którzy pełnią funkcje proste, jak sprzątanie, przez personel medyczny, po osoby decyzyjne, życzył im, aby słowo „służba” było na trwałe wpisane w ich sercach i było związane nie tylko z wykazem zleconych obowiązków, ale, by wynikało z głębi serca. – Wtedy placówka medyczna stanie się bardziej przyjazna dla ludzi i oni będą uważali tę placówkę jakby swój drugi dom, gdzie są bezpieczni, gdzie czują się dobrze i spodziewają się wrócić do zdrowia – mówił.

Na zakończenie hierarcha ponownie przywołał św. Matkę Teresę, która radziła swoim współsiostrom, by pochylając się nad cierpiącymi, myślały o tym, że pochylają się nad cierpiącym Chrystusem. – To pomaga każdemu, kto służy drugiemu człowiekowi – zapewnił abp Szal.

Tegoroczna pielgrzymka pracowników służby zdrowia archidiecezji przemyskiej połączona jest z jubileuszem 105-lecia istnienia pogotowia ratunkowego w Przemyślu, stąd w wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych. Popołudniu na przemyskim Rynku przewidziano wiele atrakcji, m.in. pokazy ratownictwa medycznego oraz występy artystyczne.

pab / Przemyśl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama