Bp Jan Kopiec do samorządowców: Zakochać się w poczuciu odpowiedzialności

W Gliwicach odbył się Adwentowy Dzień Skupienia dla Samorządowców. Mszy świętej w intencji pracowników Samorządu Terytorialnego przewodniczył Biskup Gliwicki Jan Kopiec.

Dziś, od godziny 10:00, w Kaplicy SS Boromeuszek przy ul. Z. Starego w Gliwicach trwał Adwentowy Dzień Skupienia dla pracowników Samorządu Terytorialnego. 

Dzień rozpoczął się od adoracji Najświętszego Sakramentu. Była także okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. 

O godz. 11:00 rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył Biskup Gliwicki Jan Kopiec.

W słowie wstępnym na rozpoczęcie mszy świętej, Biskup Kopiec podkreślił, iż przygotowując się do Bożego Narodzenia pamiętamy zarówno o sobie jak i o naszych wspólnotach, dla których upraszamy wiele pomyślności i wiele otwartości na każde dobro, które przez naszą aktywność powinno ubogacać nasze życie społeczne w szerokim tego słowa znaczeniu. "Dzisiaj jesteśmy tutaj na znak nadziei i budowania tego, co nas łączy." - zaznaczył. 

W homilii, Bp Kopiec powiedział, iż okres Bożego Narodzenia zawsze budzi w nas tęsknoty nakierowane ku Dobru, ku przeżywaniu tego drgnienia, że jest się docenionym, zauważonym, zaaprobowanym. Zawsze ten czas kojarzył się z powracaniem do zgody, zapominaniem o tym co dzieliło, zawieraniem porozumień. "Spotykamy się więc u żłóbka Jezusa by doświadczyć tego drgnienia które ma nas podnieść wyżej, wciągnąć do czegoś, w czym będziemy mogli obfitować w Dobro, Piękno i Prawdę." 

Nawiązując do przypominanym w okresie Adwentu czytań z proroków, zwłaszcza z Proroka Izajasza, Biskup Kopiec powiedział: "Zastanawiamy się dlaczego każde pokolenie ma swoje problemy i musi przeżywać trudności, rozstrzygać spory, angażować się by przełamywać to co egoistyczne, samolubne i bardzo często stające naprzeciw dobrym inicjatywom. Echem tego jest także dzisiejszy krótki ale bardzo trudny fragment Ewangelii, pokazujący czym żyło tamte pokolenie Jezusa Chrystusa - Mesjasza, Zbawiciela. - Eliasz istotnie przyjdzie, wszystko naprawi. Ten co ma pomóc naprawić nam relacje między sobą ale także między nami a Stwórcą. Eliasz już przyszedł a nie poznali go i postąpili z nim tak jak chcieli. Ze Starego Testamentu wiemy, jak trudny był los Eliasza, gdy jego rodacy nie chcieli przyjąć jego orędzia o potrzebie nawrócenia i wyrównania krzywd, jakie się działy - także niepotrzebnych szkodliwych relacji z wrogami, knuciem na granicy zdrady przeciw własnemu narodowi. Eliasz przyszedł a nie poznali go."

"Można więc powiedzieć, że jesteśmy ciągle w takiej samej postawie, w takim samym miejscu. Sens Adwentu zatem polega na tym, aby zrozumieć że nie wszystko w naszym życiu jest takie, jakie powinno być. Wszystkie nasze wysiłki - każdej wspólnoty, władzy, powołania, posłannictwa - wszystkie te zadania są zawsze skierowane na dobro tego, co ma charakteryzować nasze życie, bytowanie między sobą. Ideałem jest oczywiście nasza wzajemna zgoda i zrozumienie - niekoniecznie tylko przytakiwanie..."

"Wszyscy odwołujemy się do tych wartości - a zwłaszcza okres Adwentu nas do tego najbardziej mobilizuje - które łatwo się wypowiada ale bardzo trudno się realizuje: sprawiedliwość, uczciwość, poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro. Każdy o swoje dobro zadba, ale by zrozumieć jak to powinno równocześnie być obecne dla wspólnego dobra - w tym już nie potrafimy znaleźć płaszczyzny."

"Tyle już było apeli i mądrych słów wypowiedzianych na przestrzeni wieków, a jednak ciągle jesteśmy w takim miejscu, gdzie doświadczamy braków i niedorastania; braku który nie pozwala nam stanąć by zbudować społeczeństwo szlachetne, gdzie każdy będzie wiedział jakie jest jego zadanie i zakres jego odpowiedzialności. Taki stan rzeczy nas męczy i powoduje, iż nigdy za wiele wzajemnego podbudowywania się i zachęty by poszukiwać tego, w jaki sposób tamten Eliasz również dziś ma działać." 

"Odpowiedź będzie zawsze ta sama: wsłuchując się w zalecenia które mówią o sprawiedliwości, uczciwości, poczuciu odpowiedzialności. Jeżeli bowiem pod te pojęcia podłożymy nasze konkretne zadania, jeżeli w nie włączymy wszystko to czym się obracamy, to właściwie wszyscy potrafilibyśmy się przyczynić do tego, by życie między nami było dobre."

"Jeżeli dzisiaj musimy kierować apele o zaprzestanie wojny polsko-polskiej, jeśli musimy ciągle apelować o właściwy kształt naszych dyskusji, o unikanie języka nienawiści - to możemy się zastanawiać, czy o czymś nie zapomnieliśmy, czy tak już przyzwyczailiśmy się do tego, że można chodzić w błocie?..."

Kończąc homilię, Bp Kopiec wyraził życzenie, abyśmy raz jeszcze podjęli ten wysiłek by pójść tą drogą, by "zakochać się niemal w poczuciu sprawiedliwości, uczciwości, w poczuciu odpowiedzialności by nie zostawiać tego komu innemu." Stąd dziś apel o to by nie zmarnować tego czasu, o to by się napełnić tymi bardzo ważnymi przesłankami że warto, bo stawką jest nasze społeczne życie, jak również życie każdego z nas indywidualnie. "Zupełnie inaczej wyglądałoby nasze życie gdybyśmy mieli więcej uśmiechu na twarzy i więcej wyrozumiałości dla niedostatków którym musimy umiejętnie stawić czoła i umieli podejmować właściwe zadania do wypełnienia." 

"Jak co roku rodzi się Chrystus, jak co roku Kościół przypomina te same wartości, tak samo i my musimy umieć stanąć i powiedzieć Bogu, że to Jego program jest dla nas najbardziej zachęcającym programem, bo nie ma innych takich wartości które by rzeczywiście zgromadziły wszystkich. - Wszyscy chcemy być sprawiedliwie traktowani , więc i my sami musimy być sprawiedliwi. Domagamy się uczciwości, rozumiemy że ktoś musi ponosić odpowiedzialność. W tym wszystkim się zgadzamy jednomyślnie. Problem więc tkwi chyba w tym, na co nas stać. I to właśnie - podkreślił Bp Kopiec - jest dzisiejszym życzeniem jakie kieruje do nas Kościół - by nam się chciało.. Byśmy bardzo szczerze zabiegali o to, by było więcej sprawiedliwości, uczciwości i poczucia odpowiedzialności. W tym się wszystko zawiera. Z tym idźcie do pracy w swoich wspólnotach. Tym się wzajemnie ubogacajmy."  

Po mszy świętej, w imieniu samorządowców, głos zabrał Andrzej Karasiński, przedstawiciel Urzędu Miasta. Skierował on do Bp Jana Kopca słowa serdecznych podziękowań za spotkanie adwentowe i za troskę o całe środowisko samorządowe. Jak podkreślił, "nie jest to coś codziennego... i za chęć bycia przewodnikiem i gotowość do wskazywania dobrej drogi, wspomaganej własnymi przemyśleniami - samorządowcy wyrażają swoją ogromną wdzięczność. W trakcie takich spotkań, Ksiądz Biskup uzmysławia nam, że my też spełniamy posługę, jesteśmy na służbie i zostaliśmy wybrani. To pozwala nam więc w różnych sytuacjach zachowywać się dobrze." 

Dziękując Biskupowi Janowi Kopcowi za zaangażowanie i możliwość budowania wspólnoty diecezjalnej, Andrzej Karasiński złożył w imieniu wszystkich zgromadzonych życzenia na zbliżające się "okrągłe" urodziny - "dalszego zaangażowania, opieki Pana Boga w kierowaniu diecezją w trudnych czasach, wytrwałości i siły; a mówiąc zwyczajnie po śląsku: Szczęść Boże!." 


***

Adwentowy Dzień Skupienia zakończy się wspólnym symbolicznym łamaniem opłatka. 

« 1 »

reklama

reklama

reklama