Bp Solarczyk napisze e-maile do polskiej młodzieży

Bp Marek Solarczyk, który w Bazylei spotkał się z Polakami uczestniczącymi w 40. Europejskim Spotkaniu Młodych, zapowiedział, że do wielu z nich wyśle specjalne e-maile.

Podczas spotkania Polaków uczestniczących w 40. Europejskim Spotkaniu Młodych w Bazylei, polscy pielgrzymi spisali pytania dotyczące wiary i duchowości, które chcieliby zadać bp. Markowi Solarczykowi. Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodych na kilka z nich odpowiedział osobiście, podczas spotkania. Zapowiedział też, że na pozostałe udzieli odpowiedzi, wysyłając e-maila do autorów pytania - jeśli tylko do kartki z pytaniem dołączyli swój adres. 

Pytania, na które bp. Solarczyk odpowiedział podczas spotkania, dotyczyły m.in. Reformacji, tego, w jaki sposób pielęgnować po powrocie do Polski doświadczenia Europejskiego Spotkania Młodych i jak świadczyć o Bogu niewierzącym rodzicom. Młodzi pytali biskupa także o to, w jaki sposób wprowadzać żyć na co dzień wartościami chrześcijańskimi. W udzielanych odpowiedziach bp. Solarczyk odwoływał się do własnych doświadczeń z dzieciństwa i młodości, a także licznych spotkań m.in. z młodzieżą, której od lat towarzyszy.

W Bazylei dobiega końca 40. Europejskie Spotkanie Młodych, którego tematem jest “Niewyczerpana radość”. Najliczniej reprezentowaną narodowością na spotkaniu są Polacy, których przyjechało do Szwajcarii ok. 5 tys.

abd (KAI) / Bazylea

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao