Nowy biskup pomocniczy diecezji gliwickiej

Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej, jest nim 57-letni ksiądz prałat Andrzej Iwanecki, zawołaniem biskupa będą słowa „Jezus jest Panem”.

Biskup-nominat mgr Andrzej Iwanecki urodził się 3 listopada 1960 r. w Siemianowicach Śląskich, jako jedno z pięciorga dzieci Anny i Wilhelma Iwaneckiech, jego rodzice  tworzyli zalążki Domowego Kościoła w archidiecezji katowickiej.  

Po ukończeniu Liceum wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, przygotowując się do kapłaństwa w diecezji katowickiej. Podczas studiów odbył obowiązkowy rok pracy w kopalni „Siemianowice”.  Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Damiana Zimonia dnia 27 marca 1986 r. w katedrze w Katowicach i podjął pracę w charakterze wikariusza w Orzeszu (1986-1989), następnie w Bielsku-Białej, parafia Trójcy Świętej  (1989-1990) oraz w Tarnowskich Górach-Strzybnicy (1990-1995).

25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” ustanowił nowe struktury administracji kościelnej w Polsce. Między innymi erygował diecezję gliwicką, której terytorium wydzielono z dwóch starszych diecezji – opolskiej i katowickiej. Ks. Iwanecki został inkardynowany do nowej diecezji i w roku 1995 skierowany do parafii św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu, a po trzech latach - po przejściu dotychczasowego proboszcza ks. G. Króla na emeryturę - ustanowiony został proboszczem tej parafii, której przewodzi do dziś.

Jako proboszcz zaangażował się w ożywienie życia parafialnego, zorganizował „Caritas” parafialną, z wrażliwością towarzyszył różnorodnym ruchom katolickim we włączaniu ich w życie Kościoła diecezjalnego. Doceniony przez współbraci, został wybrany wicedziekan dekanatu zabrzańskiego oraz na członkiem Rady Kapłańskiej, a biskup Jan Wieczorek włączył go do grona Konsultorów Diecezjalnych oraz przedstawił w 2008 r. do odznaczenia papieskim tytułem Kapelana Jego Świątobliwości.

Biskup nominat Andrzej Iwanecki otrzyma święcenia biskupie 7 stycznia 2018 r. o godz. 12.30 w katedrze gliwickiej.

***

Pierwszym ordynariuszem diecezji gliwickiej został bp Jan Wieczorek, ingres odbył się 23.05.1992 – w katedrze gliwickiej śś. Apostołów Piotra i Pawła.

Pierwszym biskupem pomocniczym został Gerard Kusz (15 listopada 2014 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego gliwickiego)

29.12.2011 – papież Benedykt XVI mianował bp. Jana Kopca drugim ordynariuszem diecezji gliwickiej (bp Jan Wieczorek przeszedł na emeryturę).

28.01.2012 – ingres bp. Jana Kopca do katedry gliwickiej.

18.11.2017 - Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej, jest nim 57-letni ksiądz prałat Andrzej Iwanecki.

« 1 »

reklama

reklama

reklama