Abp Gądecki: Duch Święty jest duszą każdego życia wspólnotowego

Metropolita poznański przewodniczył Mszy św., połączonej z odnowieniem przyrzeczeń zakonnych osób konsekrowanych, z okazji XXII Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.

„Jako dusza mistycznego ciała, Duch Święty jest duszą każdego życia wspólnotowego. Sprawia, że słowo i przykład życia w tym, co dotyczy miłości braterskiej, staje się głosem działającym w sercu” – mówił abp Stanisław Gądecki do osób konsekrowanych, zgromadzonych w poznańskiej katedrze.

Uroczystą Eucharystię koncelebrowali przełożeni posługujących na terenie archidiecezji poznańskiej zgromadzeń i instytutów zakonnych oraz bp senior Zdzisław Fortuniak, bp pomocniczy Grzegorz Balcerek i bp pomocniczy Damian Bryl.

W homilii przewodniczący KEP, nawiązując do hasła nowego roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, podjął refleksję na temat roli trzeciej Osoby boskiej w życiu osób konsekrowanych.

Metropolita poznański zaznaczył, że od samego początku odkryciu powołania do życia konsekrowanego towarzyszy głos Ducha Świętego. „U początków życia konsekrowanego, kiedy Chrystus powołuje mężczyzn i kobiety, żeby poszli za Nim, Jego głos i Jego przyciągająca siła dają się rozpoznać dzięki wewnętrznemu działaniu Ducha Świętego, którego zadaniem jest ułatwienie rozpoznania tego powołania i wzbudzenia pragnienia, aby udzielić na nie odpowiedzi przez całkowite poświęcenie życia Chrystusowi i Jego królestwu” – zauważył abp Gądecki.

Przewodniczący KEP przypomniał, że od początków pierwszego monastycyzmu aż po dzisiejsze czasy każda forma życia konsekrowanego rodziła się z natchnienia Ducha Świętego. Podkreślił, że natchnienie Ducha dało początek zarówno w życiu pustelniczym, jak i tworzeniu się rodzin zakonnych.

Abp Gądecki zwrócił uwagę na rolę Ducha Świętego w dojrzewaniu do życia konsekrowanego tych, którzy już wstąpili na tę drogę. Zaznaczył, że wierność osób powołanych ślubom czystości, ubóstwa i posłuszeństwa trzeba przypisać Duchowi Świętemu.

Przewodniczący KEP podkreślił, że łaska Ducha Świętego powoduje, że w postępowaniu osób konsekrowanych ujawnia się miłość cichego i pokornego Serca Jezusowego, Jego postawa służby i Jego heroiczne przebaczenie.

„Nieustanne działanie Ducha Świętego jest również konieczne, aby osoby życia konsekrowanego mogły wytrwać w modlitwie i w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem” – zauważył metropolita poznański.

„Ten sam Duch Święty, będący początkiem zbawienia i życia wiecznego, jest odpowiedzialny za doprowadzenie życia konsekrowanego do jego pełni, czyli do uwielbienia Boga, oddania Bogu chwały, które jest ostatnim dziełem Ducha Świętego” – zauważył przewodniczący KEP.

Abp Gądecki zaznaczył, że „w ten sposób życie konsekrowane może stać się głębokim znakiem Kościoła, prowadzonym przez Ducha, aby odtworzył w sobie rysy Oblubieńca i był święty i nieskalany”.

Podczas Mszy św. zakonnice, zakonnicy, członkowie instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, posługujący na terenie archidiecezji poznańskiej, odnowili przyrzeczenia zakonne, dziękowali za dar powołania oraz za charyzmaty osobiste i zakonne, prosili też o wierność swojemu powołaniu i świętość.

Na terenie archidiecezji poznańskiej swoje domy i klasztory ma 19 męskich oraz 36 żeńskich instytutów życia konsekrowanego, w tym 2 zgromadzenia klauzurowe: klasztor sióstr karmelitanek na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu oraz klasztor sióstr klarysek w Pniewach.

msz / Poznań

« 1 »

reklama

reklama