Abp Jędraszewski do katechetów: Stoicie na pierwszej linii batalii

Nie wolno rezygnować z głoszenia prawdy, bo Chrystus jest prawdą i to prawdy, która jest jednocześnie miłością, bo taki jest Bóg. Proszę w tym nie ustawać - mówił abp Marek Jędraszewski podczas spotkania Rady Katechetycznej.

Przed przystąpieniem do obrad członkowie Rady Katechetycznej, obecnej i przyszłej, złożyli metropolicie krakowskiemu życzenia z okazji jubileuszu 45 lat kapłaństwa.

W wygłoszonym słowie arcybiskup Jędraszewski, odnosząc się do „Małego Księcia" i fragmentu rozmowy tytułowego bohatera z lisem o oswajaniu, podkreślił, że okres, w którym Saint-Exupéry pisał „Małego Księcia" był czasem personalizmu, a więc odkrycia prawdy o człowieku jako kimś, kto ma relacje do innych i dzięki nim może w ogóle istnieć a także wzrastać.

- Tymczasem dzisiaj chce się stworzyć człowieka jakby bez relacji. Zamkniętego i zapatrzonego w siebie egoistę, który chce siebie realizować, z siebie snuć różnego rodzaju interpretacje, nie zważając na fakty, a ktoś inny jest tylko po to, żeby towarzyszył mu jako element ogólnego wyścigu szczurów.

Metropolita powiedział, że ta nowa tendencja jest nie tylko antyhumanistyczna ale wręcz antyeklezjalna, bo Kościół jest wspólnotą na wzór Trójcy Świętej.

- Państwo, ucząc religii, ucząc zatem wspólnotowej wizji człowieka i Pana Boga stoją na pierwszej linii batalii, jaka się dzisiaj na arenie współczesnej kultury rozstrzyga. Nie wiadomo jeszcze, w którym kierunku dalej się to potoczy i miejmy nadzieję, że ten kryzys humanizmu który jest, który znajduje swój wyraz także w głoszonej epoce post-chrześcijańskiej, post-prawdy, że on minie. Głęboko wierzymy, że znowu zatriumfuje prawda o człowieku, który realizuje się tylko wtedy, kiedy może tworzyć z drugim prawdziwy dialog, kiedy spotyka się z twarzą drugiego człowieka.

Arcybiskup dziękował za pracę i zmaganie, które jest udziałem katechetów, nie zawsze znajdujących zrozumienie nawet u rodziców czy nauczycieli i wychowawców.

- Nie wolno rezygnować z głoszenia prawdy, bo Chrystus jest prawdą i to prawdy, która jest jednocześnie miłością, bo taki jest Bóg. Proszę w tym nie ustawać. Przeciwnie, proszę być dumnymi z tego, że Państwo stoją na straży człowieka a przez to są zwiastunami Boga w rzeczywistości szkolnej i okołoszkolnej.

Następnie metropolita krakowski podziękował dotychczasowym członkom Rady Katechetycznej oraz wręczył nominacje nowym, obejmującym kadencję od 1 września na kolejnych 5 lat.

Rada Katechetyczna to jeden z organów, który, obok Diecezjalnego Wydziału Katechetycznego, odpowiada za kształt katechezy w diecezji, oraz służy radą biskupowi diecezjalnemu, który jest pierwszym katechetą w diecezji. Rada opiniuje programy, koordynuje formację katechetów, wspiera różne inicjatywy oraz realizuje szereg innych zadań zleconych przez biskupa. W skład Rady wchodzi dyrektor Wydziału Katechetycznego oraz osoby mianowane przez biskupa diecezjalnego spośród kapłanów, których reprezentują wizytatorzy Wydziału Katechetycznego, osób zakonnych i świeckich. Rada liczy 21 członków.

Justyna Walicka,  Archidiecezja Krakowska/diecezja.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao