Abp Jurkovič: organizacje międzynarodowe odkrywają wartości

Abp Jurkovič wskazuje, że obecność Stolicy Apostolskiej na forum międzynarodowych organizacji jest bardzo ważnym elementem wnoszącym m.in. inne spojrzenie na dokonujące się procesy.

Papieska pielgrzymka do Genewy miała przede wszystkim wymiar ekumeniczny, Franciszek zostawił jednak ważne przesłanie organizacjom międzynarodowym obecnym w tym szwajcarskim mieście. Wskazuje na abp Ivan Jurkovič, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskiej siedzibie ONZ.

Papieska wizyta wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród pracowników wielu międzynarodowych instytucji. „Poproszono o ponad 5,5 tys. wejściówek na spotkania z Franciszkiem, czemu nie byliśmy w stanie sprostać” – wskazuje abp Jurkovič. Zauważa, że z dużym echem odbiły się papieskie wypowiedzi dotyczące zaangażowania Kościoła na rzecz pokoju i obrony godności człowieka, a także osobiste zaangażowanie Papieża w pomoc uchodźcom.

„Wiele obecnych w Genewie organizacji było dotąd «rygorystycznie obojętnych», jednak w ostatnim czasie widać w podejmowanych przez nie działaniach większe otwarcie na «czynnik religijny»” – wskazuje watykański dyplomata. Zauważa zarazem, że paradoksalnie to napływ islamskich migrantów do Europy zaczął przypominać jej mieszkańcom o znaczeniu religii i chrześcijańskich wartości dla życia społecznego i przyszłości naszego kontynentu. W tym kontekście zaczyna się głośniej mówić o tym, że tożsamość kulturowa Europy nie może być zaduszana, tylko powinna być odkrywana, umacniana i promowana.

Abp Jurkovič wskazuje, że obecność Stolicy Apostolskiej na forum międzynarodowych organizacji jest bardzo ważnym elementem wnoszącym m.in. inne spojrzenie na dokonujące się procesy. „Pokazujemy, że interes narodowy czy międzynarodowy nigdy nie może brać góry na dobrem poszczególnych obywateli”. Podobnie jest z globalizacją. „Nie można na to zjawisko patrzeć tylko z pozycji ideologicznej, ale trzeba starać się odkrywać społeczny wymiar globalizacji, bazującej na powszechnie podzielanych wartościach: poszanowaniu praw człowieka i godności ludzkiej” – zauważa watykański obserwator przy siedzibie ONZ w Genewie.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao