Abp Kupny do osób niepełnosprawnych: dziękuję za to, że jesteście

Zobowiązujecie się dobrowolnie i publicznie do tego, by służyć Bogu i ludziom - powiedział metropolita wrocławski w czasie Mszy świętej, podczas której udzielił dziewięciu alumnom MWSD we Wrocławiu święceń diakonatu.

Hierarcha zauważył na Eucharystii grupę osób niepełnosprawnych. - Dziękuję za to, że jesteście. Będziemy robić wszystko, by pod każdym względem ułatwiać Wam przychodzenie do kościołów - powiedział.

Arcybiskup zauważył, że kiedy Chrystus nauczał, że da swoim uczniom ciało za pokarm, wielu zamiast skupić uwagę na tym darze, spierało się po to, kto z nich jest największy. - To co miało stanowić centrum przestawało być ważne - mówił metropolita, dodając, że Jezus wykorzystał tę sytuację, by pouczyć słuchaczy jak mają postępować. - Dla Jezusa więcej znaczy służyć niż panować, dlatego sam wskazywał na siebie jako na tego, kto służy - podkreślił hierarcha.

Tłumaczył przy tym, że we współczesnym świecie, gdzie tak często społeczeństwa dzielą się na różne grupy, podkreślając status materialny, wykształcenie, pochodzenie czy poglądy w oczach Boga wszyscy ludzie są równi i godni tego samego szacunku i czci. Dlatego postawa służby bliźniemu obowiązuje wszystkich i zawsze, a zwłaszcza tych, od których więcej zależy oraz tych, którzy dobrowolnie przez złożone śluby chcą naśladować Chrystusa - zaznaczył abp Kupny.

Przemawiając do nowo wyświęconych diakonów ksiądz arcybiskup podkreślił, że przyjmując święcenia zobowiązują się oni publicznie, świadomie i dobrowolnie służyć Bogu i ludziom. Dodał także, że wypełnienie tego zadania jest możliwe wówczas, gdy będą zawsze szli za Chrystusem, tłumacząc: - Iść za Chrystusem oznacza pozostawać w głębokiej z Nim jedności, karmić się Jego Ciałem, słuchać Jego słowa, żyć tym Słowem, które nas odnawia. Oznacza to także przestrzegać Jego przykazań, bronić wiary, ufać Kościołowi i Jego interpretacji słowa Bożego. Iść za Chrystusem to znaczy również kochać Jego Kościół, który jest naszym domem. To że, jak w każdym domu, nie zawsze jest tak jak być powinno, że nasze grzechy oszpecają oblicze Kościoła, nie oznacza, że traci on piękno i świętość wnoszoną do Niego przez Chrystusa.

W dalszej części homilii abp Kupny powiedział, że uczeń Chrystusa powinien mieć zawsze serce otwarte na ludzi ubogich, chorych. Zauważył przy tym obecną na Mszy św. grupę osób niepełnosprawnych. - Dziękuję za to, ze jesteście. Będziemy robić wszystko, by pod każdym względem ułatwiać Wam przychodzenie do kościołów - zapewnił.

Diakonat - jak tłumaczy ks. dr Kacper Radzki rektor MWSD we Wrocławiu - to pierwszy stopień święceń, który w przypadku wrocławskich alumnów ma charakter przejściowy, tzn. jest ukierunkowany na przyjęcie święceń kapłańskich. Diakoni ślubują zachowanie celibatu, codzienną modlitwę Liturgią Godzin oraz posłuszeństwo biskupowi diecezjalnemu. - Moment święceń kończy zasadniczy etap formacji - podkreśla ksiądz rektor, tłumacząc, że wprawdzie każdy chrześcijanin jest zobowiązany do tego, by formować się całe swoje życie, to jednak klerycy otrzymując święcenia niejako wieńczą czas formowania się we wspólnocie seminaryjnej. - Teraz stają się coraz bardziej odpowiedzialni za swój rozwój duchowy - tłumaczy ks. Radzki.

xrk / Wrocław

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama