Abp Ryś: sakrament chorych to moment spotkania Jezusa z człowiekiem

Odnosząc się do codziennych spotkań z chorymi arcybiskup pytał zebranych: jaka jest twoja wewnętrzna reakcja? Na ile to spotkanie dotyka cię do samego wnętrza? Na ile się czujesz spokrewniony z tymi ludźmi? Na ile są ci bliscy?

- Sakrament chorych to moment spotkania Jezusa z człowiekiem. Spotkania, w którym jest miłosierdzie Jezusowe, dotknięcie Jezusowe, uzdrowienie, które przychodzi w sakramencie, ale służy wszystkim. To jest wydarzenie, które nie tylko zmienia chorych, to jest wydarzenie, które zmienia Kościół – mówił abp Grzegorz Ryś.

Obchody Światowego Dnia Chorego w archidiecezji łódzkiej odbyły się w niedzielę 11 lutego w katedrze św. Stanisława Kostki w Łodzi. Uroczystej Eucharystii połączonej z obrzędem sakramentu namaszczenia chorych przewodniczył i kazanie wygłosił metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś. W liturgii uczestniczyli chorzy oraz wolontariusze Caritas, którzy w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, zostają co roku posyłani do codziennej posługi hospicyjnej.

- W spotkaniu Jezusa z chorym, które było niezwykle ważnym wydarzeniem odnotowanym przez wszystkich ewangelistów możemy dostrzec Jezusa, który był zdjęty litością do trędowatego. Jezus zobaczył przed sobą trędowatego, a ten widok dotknął Go bardzo głęboko i poruszył. To, że Jezus uzdrawia wynika z Jego wewnętrznego poruszenia – mówił homilii metropolita łódzki.

Odnosząc się do codziennych spotkań z chorymi arcybiskup pytał zebranych: jaka jest twoja wewnętrzna reakcja? Na ile to spotkanie dotyka cię do samego wnętrza? Na ile się czujesz spokrewniony z tymi ludźmi? Na ile są ci bliscy?

- Doświadczenie choroby i cierpienia, to doświadczenie krzyża, w którym nie jest się samym. Jak człowiek może znaleźć wytchnienie, spokój patrząc na Chrystusa Ukrzyżowanego? Może. Możesz zobaczyć siebie w Nim. Możesz zobaczyć Jego we wszystkich twoich problemach. I kiedy On staje się tak bliski, kiedy każdą twoją ranę wziął na siebie, kiedy dźwiga na sobie wszystkie choroby. Bóg, który przekracza granicę bezpieczeństwa, dotyka trędowatego. Bierze jego trąd na siebie, bierze jego wrzody na siebie, jego wykluczenie na siebie. Nie może uzdrowić, ale to dotkniecie jest niesamowitą deklaracją bycia przy człowieku chorym, bycia przy nim. Pokazania, nie zostawię cię samego z twoją chorobą. Nie zostawię cię samego z twoim cierpieniem, z twoją raną. Ona mnie też dotyczy. To dotkniecie bardzo wiele mówi – podkreślił arcybiskup.

Zwracając się do zebranych w świątyni, mówił o dwudziestu wolontariuszach Caritas, którzy zostali posłani pod koniec Mszy świętej do posługi chorym w hospicjum. – To, co oni będą robić, będzie ich zmieniać, będzie ich nawracać, będzie ich przekształcać, będzie ich czynić innymi ludźmi! To stanie się nie ich własnymi siłami, ale to jest łaska Boga, która daje takie możliwości – zaznaczył pasterz.

Po homilii zebranym został udzielony sakrament namaszczenia chorych, a przed błogosławieństwem 20 wolontariuszy łódzkiej Caritas, zostało uroczyście posłanych do posługi wśród chorych w domowym hospicjum prowadzonym przez Caritas. Po odmówieniu modlitwy biskup indywidualnie pobłogosławił każdego wolontariusza.

Światowy Dzień Chorego obchodzony w tym roku po raz 26. został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku tj. w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża Polaka. Święto obchodzone jest w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, a jego celem jest zwrócenie uwagi na chorych i cierpiących na całym świecie oraz modlitwa w ich intencji.

xpk / Łódź

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama