Biskupi ws. weryfikacji materii Eucharystii

O potrzebie weryfikacji produkcji, przechowywania oraz sprzedawania chleba i wina, przeznaczonych jako materia do sprawowania Eucharystii przypomniał podczas 378. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Adam Bałabuch.

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poinformował biskupów o pierwszym spotkaniu powołanego do tego celu Zespołu ds. weryfikacji materii Eucharystii, które miało miejsce 28 lutego w Warszawie.

Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii jest odpowiedzią na sugestię zawartą w liście Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 15 czerwca 2017 roku. Dotyczy ona powołania właściwej instytucji i powierzenia jej lub istniejącemu już podmiotowi, odpowiedzialności za konieczną weryfikację produkcji, przechowywania oraz sprzedawania chleba i wina, przeznaczonych jako materia do sprawowania Eucharystii.

Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii powołał przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bp Adam Bałabuch 4 grudnia 2017 roku. Trzyosobowy Zespół tworzą: ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Włocławek), ks. dr Jakub Dębiec (Gniezno) i ks. dr Bartłomiej Matczak (Olsztyn).

>>Dekret powołujący Zespół

Pierwsze spotkanie Zespołu było poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym. Dotyczyło zarówno formy pracy samego Zespołu, jak również określenia procedur, które miałyby obowiązywać osoby trudniące się produkcją i dystrybucją wina oraz chleba do sprawowania Eucharystii.

W polskim Kościele obowiązują Wytyczne w sprawie materii Eucharystii, które Konferencja Episkopatu Polski przyjęła mocą uchwały z 7 października 2015 roku. Dostępne są one na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

>>Tekst Wytycznych ws. materii Eucharystii

xJD/ KKBiDS/ BPKE

List okólny do biskupów nt. chleba i wina do sprawowania Eucharystii

Strona internetowa Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Wykaz win do sprawowania Eucharystii

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama