Powołanie Zespołu ds. Weryfikacji Materii Eucharystii

Dokument Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

BISKUP ADAM BAŁABUCH

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski

PL 58-100 Świdnica • pl. Jana Pawła II nr 1

tel. + 48-74-85-64-402

e-mail: abalabuch@episkopat.pl

Świdnica, dnia 10 listopada 2017 r.

L.dz. 6/2017

 

POWOŁANIE ZESPOŁU DS. WERYFIKACJI MATERII EUCHARYSTII

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 15 czerwca 2017 r. opublikowała List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii, w którym sugeruje, aby Konferencja Biskupów wyznaczyła, na przykład, jedno lub więcej Zgromadzeń zakonnych czy też jakąś inną instytucję będącą w stanie przeprowadzić odpowiednią weryfikację dotyczącą produkcji, konserwacji i sprzedaży chleba i wina do Eucharystii w danym kraju lub kraju, z którego pochodzą (p. 7).

Konferencja Episkopatu Polski już podczas 361. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Warszawie w dniach 5-6 marca 2013 r. przyjęła Wskazania w sprawie materii Eucharystii. Dokument ten został znowelizowany podczas 370. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Warszawie w dniach 6-7 października 2015 r. Wraz z nowelizacją Wskazań w sprawie materii Eucharystii przyjęto również Zarządzenie do dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii. Konferencja Episkopatu Polski przyjmując te dokumenty postanowiła, iż do ogólnopolskiego rejestru producentów i dostawców wina mszalnego i chleba do celebracji Eucharystii mogą być wpisane tylko te osoby i firmy, których dokumenty zostały wcześniej przesłane także do Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i otrzymały jej pozytywną opinię (Zarządzenie… p. 5).

Mając na uwadze postanowienie Konferencji Episkopatu Polski, zobowiązujące Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do opiniowania dokumentów przedstawianych przez producentów i dostawców wina mszalnego oraz chleba do celebracji Eucharystii, celem stwierdzenia, czy proponowane przez nich wino oraz komunikanty i hostie zostały przygotowane według obowiązujących norm Kościoła, powołuję z dniem 10 listopada 2017 r. zgodnie z § 8, p. 3 Regulaminu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

ZESPÓL DS. WERYFIKACJI MATERII EUCHARYSTII.

W skład Zespołu wchodzą:

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Ks. dr Jakub Dębiec

Ks. dr Bartłomiej Matczak

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
+ Adam BAŁABUCH

 

opr. ab/wz

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao