Bp Balcerek: przemienienie Chrystusa źródłem nadziei

Poniżenie, odarcie z godności, zniszczenie, choroba i śmierć nie są końcem losu ludzkiego, nie są ostatnim słowem w naszym życiu – mówił w święto Przemienienia Pańskiego bp Grzegorz Balcerek.

Poznański biskup pomocniczy podkreślił, że wydarzenie to jest zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa dobra i pokonania zła.

Uroczysta msza św. odbyła się 6 sierpnia w kaplicy Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. W homilii bp Balcerek przypomniał, że cierpienia ludzkiego ciała nie przekreślają nadziei na zmartwychwstanie.

„Tylu strasznych rzeczy doświadczają ludzie, także ludzkie ciało. Jak często jest poniżone, jak często zabijane – myślę tu o dzieciach w łonach matek. Jak często ciało ludzkie pozbawiane jest godności przez nieczystość, pornografię, pijaństwo, narkomanię” – zauważył bp Balcerek.

Nawiązując do obecności pacjentów, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej przypomniał, że szpital to miejsce świadectwa wielu cierpień chorych, ich bliskich i ofiarnej pracy lekarzy oraz pielęgniarek.

„Jednak poniżenie, odarcie z godności, zniszczenie, choroba i śmierć nie są końcem losu ludzkiego, nie są ostatnim słowem w naszym życiu. Po cierpieniu i śmierci, dla tych, którzy wierzą przychodzi udział w chwale zmartwychwstania. To co przez grzech zostało zniszczone, przez łaskę Chrystusa Zmartwychwstałego może być odnowione i przemienione” – mówił bp Balcerek.

Kaznodzieja zauważył też, że „Chrystus w czasie przemienienia odsłonił swoje wnętrze, które nadawało nowy kształt Jego zewnętrznej postaci do tego stopnia, że oczy apostołów nie mogły wytrzymać widoku przemienionego Mistrza: padli na oblicze swoje i zlękli się bardzo”.

„My natomiast, wchodząc w przemienienie, czynimy to w odwrotnym kierunku. Przyjmujemy światłość i świętość z zewnątrz, od Chrystusa” – mówił bp Balcerek. Zachęcał też, by „przemieniająca moc idąca od Chrystusa przeniknęła przez maski pozornej niewinności i poprawności, i dotarła do naszego dna, do najbardziej skrytych i najboleśniejszych spraw”.

Szpital Przemienienia Pańskiego służy pacjentom od 1823 r. jako najdłużej działająca lecznica Poznania i Wielkopolski. Szpital został założony przez siostry miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które przybyły do Poznania na prośbę cesarza Fryderyka Wilhelma III ujętego ich posługą w Paryżu.

Dziś Samodzielny Publiczny Szpital Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu to jednostka akademicka, posiadająca nowoczesne kliniki, katedry i oddziały, lecząca pacjentów, a jednocześnie kształcąca lekarzy.

Częścią szpitala jest kaplica – sanktuarium Przemienienia Pańskiego.

ms / Poznań

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama