Bp Florczyk: za Janem Pawłem II pokazać młodym Jezusa

Jan Paweł II przez całe swe życie prowadził młodych do Jezusa i także podczas tego synodu może być dla nas drogowskazem, jak docierać do współczesnej młodzieży. - powiedział Radiu Watykańskiemu bp Marian Florczyk.

Bp Marian Florczyk uczestniczy w Synodzie Biskupów z nominacji papieskiej. Przy grobie Świętego Papieża modlił się on za młodzież i ojców synodalnych.

Bp Florczyk przypomina, że troska Jana Pawła II o młodych i zainteresowanie ich losem są wyznacznikiem jego pontyfikatu. Wskazuje, że z tego bogactwa cały czas powinniśmy czerpać.

“Jan Paweł II nie tylko zorganizował Światowe Dni Młodzieży, ale w każdym kraju, gdziekolwiek się udawał chciał, by zawsze były spotkania z młodzieżą. Dobrze by było, gdybyśmy przy okazji tego synodu przypomnieli sobie jego List do młodych z 1985 r. Wówczas był to Międzynarodowy Rok Młodzieży – mówi Radiu Watykańskiemu bp Florczyk. - W tym liście Jan Paweł II ogarniał całą swą miłością młodzież, ale jednocześnie w duchu ich osobistej wolności pytał, co chcą w życiu osiągnąć. Nawiązał przy tym do ewangelicznej sceny, kiedy młodzieniec pyta Jezusa, co ma robić, żeby być szczęśliwym i odpowiedzi Jezusa: jeśli chcesz sprzedaj wszystko i pójdź za Mną. Papież stawia akcent właśnie na to: jeśli chcesz. Jeżeli chcesz być szczęśliwym, to naśladuj Jezusa, idź za Jezusem, to On uczyni Cię szczęśliwym. I myślę, że właśnie w czasie tego synodu powinniśmy skonfrontować się z tym pragnieniem szczęścia młodzieży i pokazać jej, że ten głód szczęścia może zaspokoić tylko Jezus.”


Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao