reklama

Bp Muskus: cicha i pokorna służba sióstr zakonnych jest skarbem, który wymaga docenienia

Kościół potrzebuje wrażliwości kobiecych serc, które stworzone są do macierzyńskiej opieki nad najsłabszymi – mówił bp Damian Muskus OFM do sióstr józefitek, które złożyły śluby wieczyste czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Ostateczne „tak” powiedziały Bogu dwie siostry z Ukrainy i jedna z Polski.

Uroczyste złożenie ślubów wieczystych w Zgromadzeniu Sióstr św. Józefa odbyło się w kościele Bożego Miłosierdzia w Krakowie, podczas Mszy św., której przewodniczył bp Damian Muskus. W homilii podkreślał on, że cicha i pokorna służba sióstr jest „skarbem, który wymaga docenienia i wdzięczności”. „Dzięki wam i waszej codziennej pracy, Dobra Nowina dociera do ludzi złamanych przez życie, utrudzonych, smutnych, szukających nadziei, samotnych, odrzuconych i chorych. Wasza obecność przypomina im, że są kochani. Dzięki wam mogą odkryć głębię Bożej miłości” – mówił do zgromadzonych w świątyni zakonnic.

„Kościół potrzebuje wrażliwości kobiecych serc, które stworzone są do macierzyńskiej opieki nad najsłabszymi” – dodał hierarcha.

Zwracając się do nowych profesek, nawiązał do charyzmatu zgromadzenia sióstr józefitek, jakim jest miłosierna miłość wobec potrzebujących. „Pan pochwycił was i skierował na drogę miłości konkretnej, spełniającej się w ofiarnym życiu dla drugiego człowieka. Pokorna służba sióstr józefitek na rzecz ubogich, chorych i wykluczonych jest znakiem miłosiernej miłości Boga, To jest serce waszego charyzmatu i waszej posługi: okazywać innym miłość miłosierną” – podkreślał.

Na koniec przywołał postać św. Franciszka z Asyżu, który płakał, bo „miłość nie jest kochana”. „Życzę wam, aby inni patrząc na wasze życie i posługę, mówili z wiarą i przekonaniem: miłość jest kochana w życiu tych sióstr i w życiu tych, do których zostały posłane” – podsumował kaznodzieja.

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa zostało założone przez św. Zygmunta Gorazdowskiego w celu pomocy ubogim. Obecnie zgromadzenie liczy 500 sióstr w dwóch prowincjach w Polsce i trzy delegatury zagraniczne: na Ukrainie, w Afryce i Brazylii.

Siostry podejmują samarytańską służbę ubogim, starszym, samotnym i chorym w szpitalach, Domach Pomocy Społecznej i domach prywatnych. Otaczają opieką dzieci i młodzież w specjalnych ośrodkach wychowawczych i leczniczych, prowadzą przedszkola, świetlice, domy dziecka i katechizują w szkołach.

Józefitki są ponadto zaangażowane w pracę misyjną i ekumeniczną. Są obecne w kuriach diecezjalnych, w seminariach duchownych oraz w parafiach. W każdym domu zakonnym wydawane są posiłki dla ubogich i praktykowane inne formy pomocy potrzebującym.

md / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama