Dialogi z Arcybiskupem - wola Boga a wola człowieka

O szukaniu woli Bożej, wierności, poszukiwaniu obiektywnej prawdy, a nie kompromisu i wielkiej miłości Boga wobec nas mówił podczas Dialogów z Arcybiskupem metropolita krakowski Marek Jędraszewski w kościele Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Krakowie.

W katechezie rozpoczynającej spotkanie dotyczące rozeznawania i wypełniania woli Bożej arcybiskup Jędraszewski wskazał na Pana Jezus, który do końca wypełnił wolę swojego Ojca. Zrobił to z miłości.

- On niejako dobrowolnie wydaje się na mękę właśnie po to, żeby spełnić wolę Ojca, która jest wolą wypływającą z Jego miłości, a

On odpowiada na tę miłość Ojca swoją gotowością na cierpienie i w ten sposób także On pokazuje jak bardzo ukochał człowieka (...) Proszę popatrzeć, że jeżeli wychodzimy z takiego rozumienia woli Bożej będącej przejawem największej miłości, to Bóg nie jest tyranem, ale jawi się przede wszystkim jako zatroskany o swoje dzieci Ojciec.

 

Odwołując się do pytania postawionego w sondzie o rozumienie fragmentu modlitwy „bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi", metropolita podkreślił, że aby dobrze zrozumieć ten fragment trzeba odwołać się do samego początku modlitwy, a więc do słowa „Ojcze".

- Ojcze, a więc Ty, który mnie kochasz, który dałeś mi życie, jesteś o mnie zatroskany. Ja staram się dorastać do Twoich ojcowskich wobec mnie oczekiwań. Twoje oczekiwania są wielkie i niekiedy wydaje się przekraczające moje możliwości więc proszę Cię o pomoc. Pomóż mi, żebym spełniał Twoją wolę i żeby cały świat Twą wolę spełniał i żeby tak się działo tutaj na ziemi, jak się dzieje w niebie, gdzie jest pełna szczęśliwość, gdzie jest pełnia dobroci i pełnia miłości.

A zatem mamy do czynienia z ogromnym pragnieniem człowieka, który doświadcza miłości Bożej i chce na tę miłość odpowiedzieć. Nie jest to łatwe i kosztuje, jak podkreśla arcybiskup. tak samo było w przypadku samego Chrystusa, a widać to najlepiej w scenie z Ogrójca.

- Nieraz czujemy się bardzo słabi wobec Bożych wymagań. Ale to co wynika zwłaszcza z Łukaszowego opisu tej sceny, to fakt, że nie jesteśmy sami, Bóg nam pomaga w tym trudnym momencie decyzji.

Druga część spotkania tradycyjnie składała się z pytań, na które odpowiadał arcybiskup Marek Jędraszewski. Pierwsze z nich dotyczyło rozpoznawania woli Bożej w codziennych wyborach. Czy istnieje wola Boża, która jest bliższa i dalsza tzn. na konkretny dzień, tydzień i na całe życie? I jeżeli takie „wole Boże" istnieją, czy stoją w jakiejś relacji do siebie? W odpowiedzi metropolita wyjaśnił, że Bogu chodzi przede wszystkim o nasze zbawienie i na tym zależy Mu najbardziej.

- To jest podstawowy zamiar Pana Boga wobec nas. W tym wielkim Bożym zamiarze możemy odczytać różnego rodzaju inne, powiedzmy cząstkowe zamiary. One odnoszą się przede wszystkim do miejsc jakie mamy zajmować w życiu osobistym, społecznym, w Kościele. To jest problem tego, co nieraz nazywamy powołaniem do małżeństwa, do życia samotnego, ale także do życia w celibacie, gdy chodzi o kapłanów, zakonnice.(...) Trzeba to rozpoznać, pogłębiać w sobie przez modlitwę, formację, rozmowy, spotkania z innymi ludźmi.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama