Franciszek na obrady Papieskich Dzieł Misyjnych

Podstawowym zadaniem misyjnym, jakie powinien podjąć każdy wierzący, jest modlitwa – powiedział Papież w wideoprzesłaniu skierowanym do Papieskich Dzieł Misyjnych.

Przedstawiciele Dzieł, obecnych w 120 krajach świata, spotkali się na Zebraniu Plenarnym w Rzymie.

Franciszek przypomniał, że powstałe prawie 200 lat temu Papieskie Dzieła Misyjne angażują się w konkretne działania na rzecz umacniania i wspierania ewangelizacji na świecie. Wskazał także na ich akutalność i wagę.

Papieskie Dzieła Misyjne są ważne przede wszystkim dlatego, że musimy modlić się za misjonarzy i misjonarki, za dzieło ewangelizacji Kościoła. Modlitwa jest pierwszym «dziełem misyjnym» - pierwszym! – który każdy chrześcijanin może i powinien podjąć i jest także najbardziej skutecznym, nawet jeżeli tego nie da się niczym zmierzyć - stwierdził Ojciec Święty. - Oczywiście, głównym ewangelizatorem jest Duch Święty, a my jesteśmy wezwani do współpracy z Nim. Ponadto Dzieła te w imieniu Papieża gwarantują sprawiedliwe udzielanie pomocy tak, aby wszystkie Kościoły w świecie miały przynajmniej minimalne wsparcie w ewangelizacji, w udzielaniu sakramentów, w pomocy kapłanom, seminariom, katechistom, pomocy w pracy duszpasterskiej. Wspierajcie misjonarzy, którzy ewangelizują, wspierajcie ich modlitwą, aby Duch Święty im towarzyszył. To On sprawia, że dzieło ewangelizacji się rozwija.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao