Nie można sprawować Mszy świętej bez kielicha

Kielich jest naczyniem koniecznym do sprawowania każdej Eucharystii, ponieważ zawsze ma miejsce konsekracja chleba i wina - powiedział biskup Piotr Greger w czasie katechezy liturgicznej,jaka odbyła się w bielskiej katedrze św. Mikołaja

We wtorek, 6 lutego br., odbyła się w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej comiesięczna katecheza liturgiczna z cyklu "Rozmowa poświęcona". Tym razem - przy współudziale Pana Roberta Karpa z Katolickiej Agencji Informacyjnej - biskup  Piotr Greger omówił znaczenie kielicha i pateny jako znaku liturgicznego. Zaznaczył, że do ważności sprawowania Eucharystii jest konieczność dokonania konsekracji zarówno chleba i wina, chociaż Pan Jezus jest cały obecny zarówno w jednej jak i drugiej Postaci, a Krwi Pańskiej nie przechowuje się w tabernakulum. Ta sytuacja rodzi konieczność użycia odpowiednich naczyń liturgicznych: pateny dla materii chleba i kielicha dla wina.

Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej nawiązał do tradycji obchodów żydowskiej Paschy, kiedy to Pan Jezus razem z uczniami sprawował po raz pierwszy Mszę świętą przy użyciu kielicha - o czym mówią przekazy biblijne opisujące wydarzenie Wieczernika. Następnie przedstawiono zarys historii używania kielicha podczas liturgii, zwracając uwagę na fakt, że aktualne prawodawstwo liturgiczne jest w tej kwestii bardzo jednoznaczne. Określa bowiem zasady dotyczące materiału, z którego należy wykonać kielich i patenę. Ważność tych naczyń liturgicznych - spośród wszystkich innych - jest podkreślona także tym, że teksty błogosławienia są zamieszczone w podręcznikach duszpasterskich (np. agendy liturgiczne). Nie znajdziemy tam jednak modlitwy błogosławienia kielicha i pateny, które są zamieszczone w Pontyfikale. Stosowane obecnie kielichy stanowią całość trzech części: dolnej podstawy i górnej czaszy, połączonych przegubem czy rękojeścią. 

W bezpośredniej obecności kielicha i pateny pojawiają się także inne znaki materialne: korporał, puryfikaterz, palka, bursa i welon kielichowy. Tym "elementom" poświęcono uwagę w kolejnej części katechezy, zwracając uwagę na ich bogatą symbolikę.

Następna katecheza liturgiczna odbędzie się we wtorek, 6 marca br. o godzinie 19.00 i będzie poświęcona kolejnym naczyniom liturgicznym (puszka czyli cyborium, monstrancja, ampułki, naczynia na oleje święte, bursa dla szafarza udającego się do chorego).
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama