Papież do parlamentarzystów i polityków regionu Marsylii

W skierowanym do parlamentarzystów i polityków francuskiego okręgu Marsylii przemówieniu Ojciec odwołał się do bogatej różnorodności społeczno-ekonomicznej ich regionu, która otwiera przed mieszkańcami realne możliwości rozwoju.

Obok takich wartości jak wolność, równość, braterstwo, które leżą u podstaw waszej odpowiedzialności, bądźcie także promotorami prawdziwej debaty na temat wartości, które będą wspólne, uznane przez wszystkich. Działajcie więc na rzecz rozwoju kultury spotkania – zachęcił Papież parlamentarzystów i polityków francuskiego okręgu Marsylii.

W skierowanym do nich przemówieniu odwołał się do bogatej różnorodności społeczno-ekonomicznej ich regionu, która otwiera przed mieszkańcami realne możliwości rozwoju.

„Niech wasze pragnienie służenia dobru wspólnemu ukierunkowuje was do robienia wszystkiego, co możliwe, aby budować mosty między ludźmi, którzy znajdują się w różnych uwarunkowaniach socjalnych, ekonomicznych, kulturowych, czy religijnych, jak również między różnymi pokoleniami. Zachęcam was także do budowania relacji między wspólnotami miejskimi a wiejskimi, między światem nauki a pracy, aby dynamika waszego regionu była ubogacona różną specyfiką. Wreszcie, jesteście wezwani do szukania takiego modelu życia, by być bliźnimi dla innych, szczególnie dla osób żyjących w sytuacjach biedy; aby nigdy nie ulegać zniechęceniu wobec nierówności społecznych, które są korzeniem zła społecznego. Wspierajcie integralną przemianę ekologiczną mając na względzie zachowanie naszego wspólnego domu. Myślę także o migrantach i uchodźcach, którzy opuścili swoje kraje z powodu wojen, biedy, przemocy i o tym, co już zostało zrobione, aby im pomóc. Zachęcam, aby nie rezygnować z poszukiwań środków wspierających dobro wszystkich, aby ich przyjąć, ochronić i wspierać ich integralny rozwój” – powiedział Papież. 

pp/rv


« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao