Papież spotkał się z głową Kościoła Ormiańskiego

Spotkanie Papieża Franciszka z Katolikosem Karekinem II stanowiło zwieńczenie wizyty głowy Kościoła Ormiańskiego we Włoszech, która rozpoczęła się w Mediolanie z okazji 60-lecia obecności ormiańskiej w tym mieście.

Spotkanie obu hierarchów stanowiło okazję do umocnienia przyjaźni, jaka łączy Kościół katolicki z Apostolskim Kościołem Ormiańskim.

Widzialnym symbolem tego związku jest statua św. Grzegorza z Nareku w Ogrodach Watykańskich, podarowana przez prezydenta Armenii i poświęcona przez Papieża 5 kwietnia tego roku. To kolejny symboliczny znak, jak powiedziano we wspólnej deklaracji Papieża Franciszka i Katolikosa Karekina II podczas podróży Ojca Świętego do Armenii, że więcej rzeczy nas łączy, niż dzieli.

Mówiąc o wspólnocie Ormian Katolikos podkreślał podczas swojego pobytu we Włoszech, że naród ten w ciągu wieków był poddany wielu próbom i przeciwnościom. Przetrwał ludobójstwo oraz wygnanie. Ale pozostał w każdym miejscu stróżem wiary, niezależnie od doznawanych udręk. Historia Armenii jest bardzo zakorzeniona w chrześcijaństwie, a najstarsze księgi kościelne są częścią tożsamości narodowej.

Apostolski Kościół Ormiański należy do najstarszych w całym chrześcijaństwie, stanowi cząstkę Prawosławnych Kościołów Wschodnich. Liczy około 9 milionów członków. Nie dzielą go z Kościołem Katolickim żadne różnice doktrynalne poza brakiem pełnej jedności z Rzymem.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao