Zabrze: Biskupia msza prymicyjna bpa Andrzeja Iwaneckiego

O godz. 9:45 w kościele pw. św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej Andrzej Iwanecki odprawił swoje biskupie prymicje.

Był to również czas dziękczynienia parafian za wszystkie lata posługi w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu-Zaborzu.

W słowie powitalnym, Biskup Gliwicki Jan Kopiec powiedział, że choć parafia nieco ze smutkiem żegna dziś swojego długoletniego duszpasterza, proboszcza i przewodnika dusz, to jednak "dobro Kościoła jest zawsze tym najważniejszym elementem, który nas prowadzi, mobilizuje i daje bardzo wiele radości w służbie Jezusa Chrystusa."

"Dlatego też i nasze miejsce dzisiaj tutaj i nasza wdzięczna modlitwa, którą otaczamy Biskupa Andrzeja na początku jego biskupiej posługi w Diecezji Gliwickiej.", dodał.

Bp Andrzej Iwanecki serdecznie przywitał Biskupa Gliwickiego w murach bliskiej jego sercu świątyni i wyraził wdzięczność za "obecność, życzliwość, wsparcie i wspólną modlitwę."

"Eucharystia jest dziękczynieniem, więc chcę dziękować za wszelkie doznane dobrodziejstwa z ręki Boga przez ludzi w minionym czasie służby Bożej w parafii św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu.", powiedział Bp Iwanecki.

Homilię wygłosił Biskup Gliwicki Jan Kopiec. Podkreślił on jak radosna jest to chwila dla całego kościoła diecezjalnego, gdy ma miejsce ustanowienie nowego biskupa, który ma być znakiem obecności samego Chrystusa i bierze całą siłę swojego urzędu i posłannictwa z ustanowienia samego Jezusa Chrystusa. "Dzięki temu zyskujemy przybliżenie do Boga, przystęp do Boga, zachętę by z Bożych spraw korzystać, dzięki posłannictwu tych, których Pan sobie wybrał."

"Pan Jezus tak ustanowił Kościół, żeby był ze sobą złączony, żeby był tak mocno wpleciony w Boże posłannictwo i orędownictwo, aby na całej ziemi jeden brzmiał głos o chwale Boga, ale także i o naszym pożytku. Dlatego cieszymy się, że ta posługa, którą w lokalnych parafiach kapłani pełnią, uzyskała dzięki tej nominacji dotychczasowego Waszego proboszcza siłę i moc oddziaływania w ramach Kościoła powszechnego, który jest znakiem obecności Chrystusa pragnącego zbawić wszystkich bez wyjątku."

"Wszyscy wiemy że posłannictwo wielkich Bożych spraw jest czymś niezwykle pięknym i pożytecznym", mówił hierarcha. "Dajemy się zachwycić tym, iż wielkie Boże sprawy są sprawowane dzięki Bożej dobroci, ale przecież naszymi ludzkimi siłami, często ograniczonymi i słabymi, ale płynącymi z serca gotowego do podjęcia się tego ważnego zadania."

Biskup Gliwicki wyraził swoją ogromną wdzięczność, iż Biskup Andrzej Iwanecki przyjął wezwanie do współpracy w biskupim posługiwaniu, gdyż kościół diecezjalny będzie umocniony jego osobistą wiarą i doświadczeniem, ale też i wzmocniona zostanie nadzieja, że będzie głoszone Boże Słowo. 

"Trzeba się zachwycić ludzkimi sumieniami, które oczyszczają się w sakramencie pojednania, trzeba się zachwycić darem Eucharystii na ołtarzu, która nas umacnia, prowadzi, oczyszcza i daje sercu tęsknotę za pięknem, dobrem i prawdą. Najpierw trzeba się tym zachwycić. I to jest zadanie biskupa, aby potrafił to w nas wzbudzić, oczywiście na miarę swoich możliwości i umiejętności - w pokornym trwaniu przed Panem, dziękując Mu za to, że spojrzał łaskawie.", mówił Biskup Kopiec.

"Biskupie Andrzeju - na tej drodze wytrwaj, znajduj bardzo wiele radości i takiej nadprzyrodzonej satysfakcji. Zapewniam Cię o mojej otwartości na Twoje zaangażowanie. Cieszył się będę razem z całą diecezjalną wspólnotą z każdego dobra, które dzięki Tobie, dzięki Twojej posłudze będzie naszym wspólnym udziałem.", zwracał się do Bpa Iwaneckiego hierarcha. "Jestem przekonany, że my wszyscy tu dzisiaj zgromadzeni życzymy Tobie siły, mocy i wewnętrznej radości na służbie Panu, który Cię powołał, ale też obiecał, że będzie z Tobą w każdym dniu Twojego posługiwania. Za to dziękujmy, cieszmy się i gorące modły do Boga wznośmy. Amen."***

Bp Andrzej Iwanecki, który w niedzielę 7 stycznia, w gliwickiej katedrze pw. św. Ap. Piotra i Pawła przyjął sakrę i oficjalnie rozpoczął urzędowanie jako biskup pomocniczy, został mianowany wikariuszem generalnym diecezji gliwickiej.

Bp Andrzej Iwanecki urodził się 3 listopada 1960 r. w Siemianowicach Śląskich. W latach 1979–1986 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, które później zostało przeniesione do Katowic. W czasie studiów odbył obowiązkowy rok pracy w kopalni „Siemianowice”. 27 marca 1986 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Damiana Zimonia.

Nowy biskup pomocniczy wybrał jako hasło biskupie zawołanie „Jezus jest Panem”. Podkreśla, że w swojej posłudze chce kierować się przede wszystkim zaufaniem do Boga i realizować Jego wolę. Mówiąc o priorytetach w swojej posłudze, wskazał na potrzebę jedności w rodzinach, parafiach, wśród osób duchownych. „Pan Jezus modlił się za swoich uczniów, aby byli jedno. Chcę te słowa realizować w swoim życiu. Ufam, że z Bożą pomocą to będzie możliwe” – powiedział biskup Andrzej Iwanecki. 

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao