Abp Gądecki: katecheza dorosłych jest związana ze świadectwem życia

„Katechista umie słuchać słowa Bożego w swoim wnętrzu, pilnie czyta Pismo Święte z nastawieniem modlitewnym, umie przyjąć słowo Boże w swoim sercu i przyswoić je sobie."

"...W ten sposób katecheza dorosłych jest nieodłącznie związana ze świadectwem życia” - mówił abp Stanisław Gądecki, zwracając się do absolwentów Szkoły Katechistów, która w archidiecezji poznańskiej przygotowuje katolików świeckich do prowadzenia katechezy dorosłych w parafiach.

Metropolita poznański 7 grudnia przewodniczył uroczystej Mszy św. połączonej z wręczeniem misji kanonicznej 66 absolwentom kolejnej edycji Szkoły Katechistów i potwierdzeniem misji dla 218 katechistów już pracujących w parafiach.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wskazał w homilii na zadania katechisty, który powinien naśladować swojego Mistrza.

Podkreślił, że dzieło ewangelizacji to obowiązek każdego chrześcijanina, a najznakomitszą jego formą jest katecheza, na którą decydują się katechiści.

Metropolita poznański przypomniał, że Pan Jezus uzdrawiał chorych, oczyszczał trędowatych, wypędzał złe duchu i wskrzeszał umarłych.

„Cuda Jezusowe potwierdzały prawdę Jego słów i przekonywały ludzi do myśli o dobroci Boga. Egzorcyzmy i uzdrowienia dopełniały się wzajemnie, wskazując na konieczność leczenia całego człowieka, jego ciała i ducha” – zaznaczył abp Gądecki.

Przewodniczący KEP, mówiąc o apostolskich zadaniach katechisty, podkreślił, że jednym z nich jest właśnie uzdrawianie chorych. „Katechista jest terapeutą przede wszystkim w odniesieniu do chorych duchowo” – stwierdził metropolita poznański.

Przekonywał, że katechiści mają za zadanie wskrzeszania tych, „którzy są umarli w sensie duchowym na skutek grzechu, którzy utracili umiejętność rozróżniania dobra od zła, których odporność na pokusy uległa osłabieniu i nie słyszą już głosu Boga”.

Abp Gądecki zauważył, że nad nimi wszystkimi w osobie katechistów pochyla się Chrystus.

Metropolita poznański, przywołując Jezusowe cuda oczyszczania ludzi z trądu, zaznaczył, że „człowiek nabawia się trądu duchowego na skutek grzechu, kala swój umysł, serce i ciało, a jego słowa i czyny mogą wywierać zgubny wpływ na tych, którzy się z nim kontaktują”.

„Jezus leczył człowieka z duchowego trądu i tego samego domaga się od katechistów z pomocą Ducha Świętego” – stwierdził przewodniczący KEP.

Wskazał, że zadaniem katechistów jest też wypędzanie złych duchów po to, aby człowiek, który oddalił się od Stwórcy, będącego źródłem dobra, powrócił z powrotem do Niego i nie zniszczył samego siebie.

W opinii przewodniczącego KEP, katechista, podobnie jak Chrystus, musi toczyć walkę przeciw pierwiastkom duchowym zła. Ma za pomocą słowa Bożego egzorcyzmować świat, czyli przyporządkowywać go Duchowi Świętemu.

Abp Gądecki podkreślił, że przykładem człowieka, który uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych duchowo, oczyszczał trędowatych i wypędzał złe duchy, był patron dnia św. Ambroży, arcybiskup Mediolanu.

„Ambroży wprowadził praktykę lectio divina. Tę metodę stosował w całym swoim przepowiadaniu i w swoich pismach, które zrodziły się z modlitewnego wsłuchania się w słowo Boże” – zaznaczył metropolita poznański.

Abp Gądecki na zakończenie Mszy św. poświęcił krzyże dla nowych katechistów oraz wręczył misje kanoniczne upoważniające do głoszenia katechezy dla dorosłych nowym absolwentom Szkoły Katechistów i potwierdzenie już działającym.

Szkołę Katechistów w archidiecezji poznańskiej utworzył abp Stanisław Gądecki 15 maja 2010 r. Jej celem jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy dorosłych w parafiach. Zajęcia odbywają się w soboty, dwa razy w miesiącu, na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Podczas zajęć Szkoły Katechistów prowadzona jest formacja podstawowa i permanentna, która odbywa się w ramach wyznaczonych spotkań, rekolekcji i stażu odbywanego przez kandydatów w parafiach.

Szkoła Katechistów działa w Poznaniu, zajęcia prowadzone są także w Lesznie.

msz / Poznań

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao