Abp Gądecki: wiara jawi się jako osobowe spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem

Metropolita poznański przewodniczył uroczystej Mszy św., połączonej z odnowieniem przyrzeczeń zakonnych osób konsekrowanych, z okazji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.

„Spotkanie Świętej Rodziny z prorokinią Anną i starcem Symeonem prowadzi do doświadczenia wspólnoty wiary. Pośrodku tej wspólnoty jest Pan Bóg, On jest jej sercem, a wiara jawi się jako osobowe spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem” – mówił abp Stanisław Gądecki do osób konsekrowanych, zgromadzonych w poznańskiej katedrze w święto Ofiarowania Pańskiego.

Uroczystą Eucharystię współkoncelebrowali przełożeni zgromadzeń i instytutów zakonnych posługujących na terenie archidiecezji poznańskiej oraz bp senior Zdzisław Fortuniak i biskupi pomocniczy Grzegorz Balcerek i Damian Bryl.

W homilii przewodniczący KEP podkreślił, że Rodzice Jezusa wypełnili prawo Mojżesza, dokonując wykupu pierworodnego i składając ofiarę za oczyszczenie Maryi. 

Zaznaczył, że scena ofiarowania Jezusa w świątyni ukazuje postawę wynikającą z przyjęcia wiary, w centrum której jest Pan Bóg. 

Metropolita poznański zauważył, że ofiarowanie Jezusa w świątyni jest także „sceną Jego konsekracji, która stała się wymowną ikoną całkowitego oddania życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i świecie przez rady ewangeliczne charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo”. 

Abp Gądecki przypomniał, że każda świątynia staje się centrum życia osób konsekrowanych. „Przychodząc każdego dnia do świątyni, aby trwać na modlitwie, jak Anna i Symeon, przypominają nam, że modlitwa i adoracja zawsze przynoszą owoce, nawet jeśli trzeba na nie czekać całe życie” – zauważył metropolita poznański. 

Przewodniczący KEP wskazał na rolę Maryi w życiu osób konsekrowanych. Przypomniał, że w „Maryi życie konsekrowane znajduje wspaniały wzór konsekracji Ojcu, w jedności z Synem i uległości Duchowi Świętemu”. 

„Więź z Maryją Panną uwydatnia się w życiu osób konsekrowanych. Wszystkie instytuty życia konsekrowanego żywią przekonanie, że obecność Maryi ma podstawowe znaczenie tak dla życia duchowego każdej osoby konsekrowanej, jak i dla spójności, jedności i wzrostu całej wspólnoty” – zauważył metropolita poznański.

Abp Gądecki wskazał, że Maryja „wspiera osoby konsekrowane w codziennym angażowaniu się, sprawiając, że stają się one wspaniałym świadectwem miłości według dewizy św. Pawła: „abyście postępowali w sposób godny Pana według powołania jakim zostaliście obdarowani”. 

Przewodniczący KEP podkreślił, że osoby konsekrowane, idąc za śladami Maryi i św. Józefa, ukazują, że wszystkie momenty życia naznaczone są śladami obecności Boga. 

Metropolita poznański przypomniał, że 18 maja w archidiecezji poznańskiej przed kościołem pw. Nawiedzenia NMP na poznańskich Ratajach rozpocznie się peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego. Zaznaczył, że czas nawiedzenia Maryi w łaskami słynącej kopii Jej obrazu będzie czasem, by razem z Maryją, Matką wiary, prosić o odnowienie i pomnożenie wiary oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

Podczas Mszy św. zakonnice, zakonnicy, członkowie instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, posługujący na terenie archidiecezji poznańskiej, a także dziewice i wdowy konsekrowane odnowili przyrzeczenia zakonne, dziękowali za dar powołania oraz za charyzmaty osobiste i zakonne, prosili też o wierność swojemu powołaniu i świętość. 

Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich Syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. Siostry zakonne i zakonnicy, podobnie jak Pan Jezus w świątyni jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. 

W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest w całym Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który w 1997 r. ustanowił św. Jan Paweł II.

Na terenie archidiecezji poznańskiej swoje domy i klasztory ma 19 męskich oraz 36 żeńskich instytutów życia konsekrowanego, w tym 2 zgromadzenia klauzurowe: klasztor sióstr karmelitanek na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu oraz klasztor sióstr klarysek w Pniewach. 

msz / Poznań

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama