Abp Szal: kapłaństwo nie jest zawodem ani pracą

Abp Adam Szal przewodniczył dziś Mszy św. Krzyżma w bazylice archikatedralnej w Przemyślu. Metropolita przemyski poświęcił swoją homilię roli Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim, szczególnie w pełnieniu posługi kapłańskiej.

Zwracając się bezpośrednio do kapłanów, abp Adam Szal życzył, aby Duch Święty pomagał „wytrwać w godzinie cierpienia i próby, choć duch tego świata – szatan nie przestaje nawoływać do zejścia z krzyża, do pozbawienia się wszelkich trudów”.

Pamiętajmy o tym, że kapłaństwo nie jest zawodem ani pracą. Kapłan ciągle na nowo powinien stawać się pasterzem, który na wzór Dobrego Pasterza ma szukać zaginionych owiec, winien znać je po imieniu i nie uciekać, widząc grożące im niebezpieczeństwa. Dzięki Duchowi Świętemu, jako kapłani nie możemy stawać się kimś, kto żyje duchem świata. W tym świecie najważniejsze są: kariera, pieniądz, władza, kariera, znaczenie – podkreślił.

Kaznodzieja przestrzegał, że „kiedy mniej w nas Ducha Chrystusowego, tym więcej w nas ducha świata – i na odwrót – im więcej Ducha Chrystusowego, tym bierzemy rozwód od świata”. Zwrócił uwagę, że bez pomocy Ducha Świętego w modlitwie, głoszonych homiliach oraz w sprawowanych i przyjmowanych sakramentach nie będą mogli stać się dobrymi pasterzami.

Abp Szal podkreślił, że księża mają „w mocy Bożego Ducha sprawować sakramenty i tym samym umacniać Kościół święty”. – Przez Ducha Świętego Chrystus czyni nas zdolnymi do osiągnięcia wiecznego zbawienia. Przez Niego dokonuje stałej odnowy naszych serc, a także pomaga nam, abyśmy wspierali innych w zdobywaniu zbawienia – powiedział hierarcha.

Metropolita przemyski przypominał, że Duch Święty obecny jest w każdym sakramencie. W Eucharystii to za Jego sprawą „Chrystus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew”, w spowiedzi „moc Bożego Ducha objawia się jako pocieszyciel”. Z kolei w sakramencie namaszczenia chorych Duch Święty pomaga łączyć cierpienie człowieka z cierpieniem Chrystusa i wzmacnia jego znoszenie swoją obecnością.

Natomiast w sakramencie małżeństwa Duch Boży uświęca i umacnia miłość małżeńską, a otrzymane dary Ducha Świętego uzdalniają małżonków do wypełniania wszystkich swoich obowiązków, pomagając by ich miłość wzrastała i stawała się „mniej ludzka, a bardziej Boża”.

Msza Krzyżma świętego jest jedyną mszą sprawowaną w Wielki Czwartek przed południem. Zazwyczaj odprawiana jest w kościołach katedralnych, a przewodniczy jej biskup diecezjalny. W czasie Mszy abp Szal poświęcił oleje święte używane do sprawowania sakramentów chrztu św., bierzmowania, namaszczenia chorych i kapłaństwa. Wszyscy kapłani odnowili też swoje przyrzeczenia, składane podczas świeceń.

W Przemyślu Eucharystia ta od wielu lat połączona jest z pielgrzymką Liturgicznej Służby Ołtarza. 

pab / Przemysł

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama