Bp Cisło do młodych chórzystów: budowanie pokoju zaczyna się od prostych rzeczy

W kazaniu bp Cisło mówił, że prawdziwa zgoda nie może opierać się wyłącznie na deklaracjach, ale przede wszystkim na działaniu Boga.

Budowanie prawdziwego pokoju zaczyna się od dwóch prostych pytań: czy wybaczyłem za wyrządzone krzywdy i czy ja przeprosiłem za to, co jest moją winą - powiedział bp Mieczysław Cisło w lubelskiej archikatedrze podczas nabożeństwa o pokój. Wspólna modlitwa była jednym z punktów programu X Kongresu Chórów Pueri Cantores. Od czwartku 23 chóry dziecięce i młodzieżowe uczestniczą we wspólnej modlitwie, koncertach i warsztatach.

W kazaniu bp Cisło mówił, że prawdziwa zgoda nie może opierać się wyłącznie na deklaracjach, ale przede wszystkim na działaniu Boga. – Mimo, że ciągle ludzkość troszczy się i ponosi wysiłek na rzecz pokoju, to dalej powstają nowe konflikty i wojny. Pokój osiągnięty na drodze interesów jest kruchy i nietrwały, dlatego, że nie jest budowany na łasce Boga – tłumaczył kaznodzieja.

Mówiąc o tym, w jaki sposób należy budować pokój, hierarcha zwrócił uwagę, że u początku każdej zgody powinno znajdować się przebaczenie. - Czasami ludzie przebaczenie wiążą z karą, z wymierzaniem sprawiedliwości. Ale czy Jezus Chrystus na krzyżu czekał aż jego oprawców spotka sąd? On prosił swojego Ojca, aby przebaczył im, bo nie wiedzieli co czynią. To przebaczenie może właśnie stać się początkiem żalu – powiedział.

Zaznaczył, że prawdziwie przebaczyć potrafi tylko ten, kto prawdziwie trwa w nauce Chrystusa i we wspólnocie. - Nie ma pokoju, bez przebaczenia, ale nie mam przebaczenia bez miłości. Wy, drodzy chórzyści, tworzycie niezwykłą rodzinę, bo łączą was więzy braterstwa. Budowanie prawdziwego pokoju zaczyna się od dwóch prostych pytań: czy wybaczyłem za wyrządzone krzywdy i czy ja przeprosiłem za to, co jest moją winą – mówił.

Na koniec wspólnej modlitwy podziękował uczestnikom kongresu za ich obecność i posługę w Kościele. – Wierzę, że nie tylko z krtań, ale i z serc wydobył się ten piękny śpiew, którego archikatedra lubelska chyba nigdy nie słyszała. To dobrze, że talentów, jakie macie od Stwórcy, nie marnujecie, ale zamieniacie w piękno, które przemienia ludzkie serca. Niech całe wasze życie będzie pieśnią chwały – życzył bp Cisło.

X Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores potrwa do 7 lipca. Tegorocznym hasłem imprezy jest fragment Ewangelii wg św. Jana: Ut unum sint – Aby byli jedno. Głównymi organizatorami wydarzenia jest Polska Federacja Pueri Cantores wraz z archidiecezją lubelską.

Do Lublina przyjechały chóry dziecięce i młodzieżowe zrzeszone w międzynarodowej Federacji Pueri Cantores m.in. z Węgier, Litwy, Łotwy i Ukrainy oraz chóry Polskiej Federacji Pueri Cantores. Łącznie to 800 osób z 23 chórów.

Mieszkańcy Lublina będą mogli posłuchać młodych muzyków w ramach „Nocy Chórów” m.in. w bazylice ojców dominikanów, w kościele św. Józefa i św. Maksymiliana, mieszkańcy Lubartowa w kościele św. Anny, w Chełmie chórzyści wystąpią w sanktuarium NMP, w Puławach w kościele Miłosierdzia Bożego i w Kazimierzu Dolnym w kościele farnym.

Kongres zakończy się 7 lipca o godz. 11 Mszą św. w kościele Matki Bożej Różańcowej, której przewodniczył będzie abp Stanisław Budzik.

dab / Lublin

« 1 »

reklama

reklama