Bp Olszowski: żywa relacja z Jezusem lekarstwem na niepokój!

W krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach w czwartek rano sprawowano Eucharystię w int. abp. seniora Damiana Zimonia. W homilii bp Grzegorz Olszowski zwrócił uwagę, że arcybiskup senior zawsze w sprawach pasterskich pokładał ufność w Bogu.

Wprowadzając do liturgii metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przypomniał, że zbliża się 85. rocznica urodzin abp. seniora Damiana Zimonia. – Za wszystkie otrzymane łaski w tym czasie serdecznie dziękujemy i modlimy się w intencjach abp. seniora o wszelkie dary i łaski, które są ks. abp. potrzebne – powiedział.

Odnosząc się do odczytanej Ewangelii zauważył, że trudno jest żyć bez niepokojów i trosk, jednak „nie wolno pozwolić na to, by stać się ich niewolnikiem”. – Lekarstwem na nasze niepokoje jest poznanie i doświadczenie Jezusa oraz wiara w Jego moc i działanie – podkreślił.

Odnosząc się do patronów dnia, świętych Kosmy i Damiana, przywołał słowa zawarte w modlitwie dnia stwierdzającej, że Boża opatrzność obdarza wieczną chwałą i udziela pomocy. – Wynika z niej, że Boga nie trzeba się bać, gdyż on swoich uczniów obdarza chwałą, zaś lekarstwem na nasze niepokoje jest uwielbienie Boga. I to uwielbienie Boga we wszystkim rodzi przekonanie, ze Jego opatrzność udziela nam pomocy – powiedział.

– Chcę podziękować (…) za szkołę ufności Bogu w wielu pasterskich troskach, za to dawanie nadziei – mówił pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej, wieloletni kapelan i sekretarz jubilata.

We Mszy św. wzięli udział także pozostali biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk i Marek Szkudło oraz księża pracujący w kurii metropolitalnej i innych instytucjach archidiecezji. W krypcie katedry zgromadziły się też siostry zakonne oraz wierni świeccy, którzy modlili się za abp. seniora.

Abp Damian Zimoń urodził się w 1934 w Rybniku-Niedobczycach. Po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie posługiwał w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, Narodzenia NMP w Pszowie oraz św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Był również wicerektorem śląskiego seminarium, gdzie wykładał m.in. liturgikę. Przed święceniami biskupimi był proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

Jako biskup, a następnie arcybiskup katowicki założył Studium Katolickiej Nauki Społecznej i Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne. Przyczynił się do założenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki niemu reaktywowano również diecezjalny oddział Caritas, utworzono Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w archidiecezji katowickiej oraz archidiecezjalną rozgłośnię radiową. W 2011 przeszedł na emeryturę.

ks. sk / Katowice

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao