Kard. Bertone: kard. Sardi bliski współpracownik Jana Pawła II

W Bazylice Watykańskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe kard. Paolo Sardiego, wieloletniego pracownika Sekretariatu Stanu. Na zakończenie liturgii nad trumną purpurata modlił się Papież Franciszek.

Modlę się za ciebie, drogi bracie, abyś jako nuncjusz apostolski do specjalnych poruczeń, kontynuował swą pracę u mojego boku w Sekretariacie Stanu. Dziękując ci za dotychczasową służbę życzę, byś kontynuował ją nadal w ten sam sposób, z tym samym zapałem. Te słowa św. Jana Pawła II skierowane w czasie święceń biskupich do kard. Paolo Sardiego, zacytował kard. Tarcisio Bertone, który przewodniczył liturgii.

Przypominając życiorys zmarłego purpurata, kard. Bertone wskazał na jego zamiłowanie do teologii moralnej, która wyrażała się także w jego pracy.

Kard. Sardi wspierał Jana Pawła II

    “Powraca obraz mistrza teologii moralnej, który uczestniczył w wypracowywaniu i rozpowszechnianiu nauczania moralnego św. Jana Pawła II – powiedział kard. Bertone. - Wśród dokumentów tego pontyfikatu wyróżnia się encyklika «Veritatis splendor», ciągle aktualna, a którą kard. Sardi objaśniał i tłumaczył w wielu wystąpieniach wskazując na takie terminy jak: «Prawda», «Wolność», «Sumienie», «Prawo», które w pełni dają się zrozumieć tylko wewnątrz perspektywy chrześcijańskiej, kiedy Prawda ma Oblicze Chrystusa, Wolność jest darem Boga, (…) a Prawo jest rozumiane jako wyraz nowego przykazania miłości. ”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama