Katowice: abp Wiktor Skworc spotkał się z uczestnikami rekolekcji oazowych

W kościele św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z uczestnikami rekolekcji oazowych III stopnia spotkał się metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Podczas Eucharystii przypomniał wszystkim, że w tym kościele przyjął święcenia biskupie pierwszy biskup katowicki, a następnie prymas Polski kard. August Hlond.

Abp Skworc podzielił się z młodzieżą zebraną w kościele kilkoma informacjami na temat katowickiego kościoła poświęconego Apostołom Piotrowi i Pawłowi. – Musimy pamiętać, że ten kościół, to była pierwsza katedra diecezji katowickiej. Tutaj 3 stycznia 1926 został wyświęcony na biskupa katowickiego August Hlond – mówił metropolita katowicki. – W czerwcu tego samego roku papież zamianował go biskupem gnieźnieńskim i poznańskim, i w ten sposób został prymasem Polski – dodał.

Wspominając początki swojej drogi kapłańskiej abp Skworc podzielił się informacją, że właśnie w tym katowickim kościele rozpoczynał swoją posługę. – Dwa lata byłem tutaj wikariuszem (…). Przy parafii również była grupa oazowa. Sam prowadziłem rekolekcje wakacyjne. Dodatkowo powierzono mi opiekę nad młodzieżą pracującą – mówił metropolita katowicki.

Arcybiskup zachęcał młodych w kościele, aby jak najczęściej odwiedzali swoje parafialne świątynie. - Każda Msza św. jest powrotem do Wieczernika. Ostatnia Wieczerza, rozesłanie Apostołów, zesłanie Ducha Świętego, to wszystko miało miejsce w Wieczerniku. Ale nie zapominamy także o tym geście obmycia nóg. To nam przypomina, że Kościół ma rolę służebną (…). Dlatego zachęcam, abyście przebywali w Wieczerniku – mówił do młodych.

Odnosząc się do odczytanej Ewangelii stwierdził, że „w tym Wieczerniku Chrystus dzisiaj pyta nie tylko Piotra, ale każdego z nas: czy miłujesz mnie?”. - Ten dialog kończy się poleceniem: „Pójdź za mną”. To jest zadanie skierowane do każdego z nas. Zachęcam do tego, byście szli za Chrystusem – mówił.

Zachęcał również młodzież, aby świadczyła o Chrystusie wszędzie tam, gdzie są obecni, zwłaszcza na „kontynencie mediów społecznościowych”. - Chcę was prosić, abyście tam pełnili swoją misję, abyście tam dali się rozpoznać, jako misjonarze Chrystusa! Abyście innym mówili: moim Panem jest Jezus! I abyście też tam innych pociągali do Chrystusa – powiedział.

Wraz z młodzieżą zgromadzoną w kościele liturgię celebrowali także ks. Wojciech Ignasiak, który prowadzi w Katowicach rekolekcje oazowe, ks. Andrzej Nowicki, proboszcz parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz duszpasterze parafii.

Rekolekcje oazowe III stopnia skupiają się wokół tajemnicy Kościoła. Codziennie młodzież udaje się w ramach „statio” do innego kościoła, aby tam przeżywać liturgię. Całość rekolekcji trwa 15 dni i jest ułożona według tajemnic różańca świętego.

ks.sk / Katowice

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama