Papież do członków IFAD: „Należy wspierać rozwój wsi, aby pokonać głód”

Papież Franciszek zaapelował do uczestników 42. sesji Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) o rzeczywiste rozwiązanie problemu głodu.

Ta ogólnoświatowa organizacja z siedzibą w Rzymie powstała w 1977, aby wspierać i popierać rozwój rolnictwa i pracujących w nim ludzi oraz mieszkańców wsi. Chodzi przede wszystkim o walkę z głodem oraz o poprawę bezpieczeństwa żywnościowego i jakości pokarmów.

Nawiązując do tych celów, papież zachęcił do zwiększenia nakładów na rolnictwo i współpracujące z nim dziedziny gospodarki. Przypomniał i podkreślił, że jego obecność na tym forum ma uświadomić zebranym uczestnikom posiedzenia oczekiwania i potrzeby „wielkiej rzeszy naszych braci i sióstr cierpiących w różnych częściach świata”.

„Chciałbym, abyśmy mogli ujrzeć ich twarze bez uśmiechu, aby wreszcie usłyszano ich krzyk i aby uważnie wsłuchano się w ich niepokoje” – oświadczył Ojciec Święty. Zwrócił uwagę, że ludzie ci żyją w bardzo trudnych warunkach: zatrute powietrze, kurczące się zasoby naturalne, zanieczyszczone rzeki, ziemia zakwaszona, nie mają wystarczającej ilości wody ani dla siebie, ani dla swych upraw, nie mają infrastruktury sanitarnej, a ich mieszkania są małe i pełne braków.

A jednak pokonanie głodu jest możliwe – zapewnił mówca. Ale w tym celu świat musi porzucić swą obojętność na krzyk najbardziej zapomnianych, słuchając go jednak nie jako sloganu, lecz jako głosu prawdy – podkreślił. Zauważył, że głód nie ma teraźniejszości ani przyszłości, toteż konieczna jest pomoc wspólnoty międzynarodowej, społeczeństwa obywatelskiego i tych, wszystkich, którzy mają zasoby. „Nie unikajcie odpowiedzialności, przerzucając ją na siebie nawzajem, ale podejmijcie ją, aby zaproponować rozwiązania konkretne i rzeczywiste” – wezwał Franciszek.

W tym kontekście zaznaczył z mocą, że Stolica Apostolska zawsze dodawała otuchy i wspierała wysiłki, agencji międzynarodowych, zmagających się ze zjawiskiem ubóstwa. „Już w grudniu 1964 św. Paweł VI prosił w Bombaju, a później powtarzał to przy różnych okazjach, o utworzenie światowego forum do walki z biedą oraz aby nadać rozstrzygający rozpęd  całościowej promocji najbiedniejszych rejonów ludzkości” – przypomniał papież. Dodał, że od tamtego czasu następcy Pawła VI nieprzerwanie zachęcają i pobudzają podobne inicjatywy, z których jedną z najbardziej znanych jest właśnie IFAD.

Ojciec Święty wskazał następnie na niezastąpiony wkład tej organizacji do działań na rzecz osiągnięcia celów Agendy 2030 Zrównoważonego Rozwoju, opracowanej przez społeczność międzynarodową. Konieczne są dalsze kroki, aby osiągnąć 17 celów Agendy, szczególnie dwóch: odnoszących się do wykorzenienia ubóstwa, walki z głodem oraz wspierania suwerenności żywnościowej - podkreślił mówca.

Zaznaczył jednak, że nie uda się osiągnąć żadnego z tych celów bez rozwoju rolnictwa, o czym mówi się już od dawna, ale bez konkretnego terminu. Franciszek zwrócił uwagę na paradoks, że znaczna część spośród ponad 821 mln głodujących i niedożywionych „żyje w rejonach wiejskich, zajmują się wytwarzaniem żywności i są to rolnicy”. Dlatego zagadnieniem kluczowym do pokonania głodu jest popieranie rozwoju obszarów wiejskich tak, aby każda osoba i każda wspólnota mogła w pełni wykorzystywać swe zdolności, „przeżywając w ten sposób życie godne każdego człowieka”. Nie należy przy tym stosować systemu nakazów wykonywanych z góry w dół, ale ma to być praca zgodna z nimi, gdyż „naród otrzymujący pomoc rodzącą uzależnienie nie może się rozwijać” – przestrzegł papież.

Zachęcił również kierujących państwami i organizacjami międzyrządowymi oraz tych wszystkich, którzy mogą wnieść swój wkład w sektorze publicznym i prywatnym, do „tworzenia dróg niezbędnych do wprowadzania odpowiednich środków w regionach wiejskich, aby mogły one być odpowiedzialnymi twórcami swych wyrobów i postępu”. W tym celu niezbędne jest popieranie „nauki z sumieniem” i wdrażania prawdziwej technologii w służbie ubogich. Przy tym te nowe technologie „nie powinny przeciwstawiać się kulturom miejscowym ani tradycyjnej wiedzy, ale winny je dopełniać i współdziałać z nimi” – zachęcił Ojciec Święty.

Na zakończenie życzył wszystkim pracującym w tym Funduszu, aby „ich prace, badania i przemyślenia przynosiły korzyść ludziom odrzuconym oraz ofiarom obojętności i egoizmu oraz abyśmy mogli ujrzeć całkowity kres głodu i obfite żniwa sprawiedliwości i pomyślności”. 

kg (KAI) / Rzym

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao