Papież: prośmy o łaskę miłości do Kościoła

We wczorajszym rozważaniu przez modlitwą Anioł Pański Papież Franciszek zwrócił uwagę, że Święci Piotr i Paweł są często przedstawiani na ikonach jako podtrzymujący budowlę Kościoła.

Jezus mówi o nim w Ewangelii: „mój Kościół”. Te słowa wyrażają wielką miłość do niego. Również Apostoł Paweł zaznacza, że Jezus kocha Kościół jako swoją oblubienicę. Patrzy na niego z czułością, miłuje go z wiernością, pomimo błędów i zdrad.

Ojciec Święty zauważył, że wierzący w Chrystusa również mogą mówić „mój Kościół”, nie z poczuciem wyłącznej przynależności, ale z miłością włączającą. Mój to znaczy kochany przez nas, obdarzany serdecznym uczuciem. On troszczy się o każdego, ale potrzebuje również byśmy wspierali Kościół z braterską miłością.

Papież – zjednoczeni pomimo różnic

“Na innej ikonie święci Piotr i Paweł są przedstawieni w chwili, kiedy ściskają się nawzajem w objęciach. Bardzo się od siebie różnili: rybak i faryzeusz z zupełnie innymi doświadczeniami życiowymi, charakterami, sposobami działania i wrażliwościami. Nie brakowało między nimi różnic opinii i szczerej debaty (por. Ga 2, 11 i nn.). Ale to, co ich jednoczyło, było nieskończenie większe: Jezus był Panem obydwu, razem mówili «mój Pan» Temu, który mówi «mój Kościół» - zauważył Franciszek. Ci bracia w wierze, zapraszają nas do odkrycia na nowo radości bycia braćmi i siostrami w Kościele. W to święto, które łączy dwóch tak różnych apostołów, dobrze byłoby powiedzieć: «Dziękuję Ci, Panie, za tę osobę różną ode mnie: jest to dar dla mojego Kościoła». Dobrze doceniać zalety innych, rozpoznawać dary innych bez złości i zazdrości.”

Ojciec Święty podkreślił, że chrześcijanie przynależą nawzajem do siebie, ponieważ dzielą tę samą wiarę, tę samą miłość oraz nadzieję. Łączy ich ten sam Pan. Powierzając misję troski o Kościół, Jezus powiedział do Piotra: „Paś owce moje”. Te słowa wypowiedział z taką samą czułością, z jaką mówił „mój Kościół”. Franciszek wezwał do modlitwy o miłość do Kościoła za wstawiennictwem apostołów.

Na zakończenie Papież przypomniał o tym, że Piotr i Paweł są głównymi patronami Rzymu. Życzył więc wszelkiego dobra rzymianom i wszystkim, którzy w tym mieście mieszkają. Przekazał za pośrednictwem delegacji z Konstantynopola pozdrowienia dla patriarchy Bartłomieja. Podziękował również autorom dywanów kwiatowych i wszystkim, którzy z nim współpracowali za piękne dekoracje, które przyozdobiły plac św. Piotra i pobliskie ulice.

Źródło: www.vaticannews.va

 
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama