Papież: śmierć jest przejściem w ramiona Ojca

„Nieuchronność śmierci jest zapisana w Starym Testamencie oraz w Ewangelii, ale Pan ukazuje nam ją jako spotkanie z Nim i dołącza do niej słowo: nadzieja” - mówił Papież Franciszek podczas Mszy w Domu św. Marty.

Ojciec Święty podkreślił, że wszystko zmierza do kresu, ale Pan będzie zawsze. Wszyscy ludzie poddani są słabości i przemijaniu. One prowadzą do kresu ludzkie życie na ziemi. To z ich powodu idziemy do lekarza lub psychologa. Oni mają zaradzić naszej kruchości i uzdrowić chore ciała. Czasami jednak dajemy się uwieść iluzjom, jakbyśmy wiecznie mieli pozostawać na tym świecie.

Papież – Pan przychodzi, aby zabrać nas ze sobą

    “Pan wzywa nas do bycia przygotowanymi na spotkanie. Śmierć jest spotkaniem: to On przychodzi, aby nas odnaleźć, to On przychodzi, aby wziąć nas za rękę i zabrać ze sobą. Nie chciałbym, aby to proste kazanie było ogłoszeniem pogrzebowym! To zwyczajnie Ewangelia, po prostu życie; to takie zwyczajne powiedzenie jeden drugiemu: wszyscy jesteśmy krusi i wszyscy mamy drzwi, do których pewnego dnia zapuka Pan.”

Franciszek przypomniał, że trzeba dobrze przygotować się na moment, kiedy „udzerzy dzwon”, kiedy Pan zakołacze do drzwi. Należy być gotowym, aby otworzyć drzwi, kiedy On przyjdzie.

Papież – nadzieja bycia z Panem na wieki

    “Ze wszystkich rzeczy, które zebraliśmy, które zaoszczędziliśmy, a które same w sobie są dobre, nic nie zabierzemy.... Ale, tak, zabierzemy uścisk Pana. Pomyśleć o własnej śmierci: umrę, ale kiedy? W kalendarzu nie jest to ustalone, ale Pan to wie. Warto pomodlić się do Niego: «Panie, przygotuj moje serce, abym dobrze umarł, abym umarł w pokoju, abym umarł w nadziei». To jest słowo, które zawsze powinno towarzyszyć naszemu życiu, nadzieja życia z Panem tutaj i potem razem z Nim, po drugiej stronie. Módlmy się o to, jedni dla drugich.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama