Papież: w Jezusie miłosierdzie pokonuje grzech, nadzieja zwycięża lęk

Horyzonty misji chrześcijan oraz jej dzisiejsze uwarunkowania stały się przedmiotem rozważania papieskiego w niedzielne południe. Franciszek podkreślał wartość modlitwy, potrzebnej aby misje odniosły swój sukces - przyniosły światło i łaskę.

Ojciec Święty przypomniał, że sto lat temu papież Benedykt XV, pragnąc nadać nowy impuls odpowiedzialności misyjnej całego Kościoła ogłosił List apostolski „Maximum illud”. Dostrzegał bowiem potrzebę ewangelicznego podniesienia jakości misji w świecie, aby została oczyszczona z wszelkich naleciałości kolonialnych i uwolniona od uwarunkowań polityki ekspansjonistycznej państw europejskich. Franciszek podkreślił, że to przesłanie jest wciąż aktualne. Pobudza bowiem do przezwyciężenia pokusy wszelkiego zamknięcia autoreferencyjnego i jakiejkolwiek formy pesymizmu duszpasterskiego, aby otworzyć się na radosną nowość Ewangelii.

Nieśmy dobrą nowinę o Jezusie

"W naszych czasach, naznaczonych globalizacją, która powinna być solidarna i szanować specyfikę narodów, a zamiast tego nadal doznaje ujednolicenia i zadawnionych walk o władzę, podsycających wojny i rujnujących planetę, ludzie wierzący są wezwani do zaniesienia wszędzie, z nową energią dobrej nowiny, że w Jezusie miłosierdzie pokonuje grzech, nadzieja zwycięża lęk, braterstwo triumfuje nad wrogością – mówił Papież. – Chrystus jest naszym pokojem i w Nim zostaje przezwyciężony wszelki podział, jedynie w Nim jest zbawienie każdego człowieka i każdego ludu."

Franciszek podkreślił, że niezbędnym warunkiem do tego, by w pełni żyć misją jest żarliwa i wytrwała modlitwa.

Modlitwa pierwszą siłą

"Modlitwa jest pierwszym wsparciem ludu Bożego dla misjonarzy, pełna miłości i wdzięczności za ich trudne zadanie głoszenia i dawania światła i łaski Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie przyjęli."

Papież zachęcił do zrobienia rachunku sumienia z tego, czy towarzyszymy naszą codzienną modlitwą misjonarzom. Prosił, by „Maryja, Matka wszystkich ludów, towarzyszyła i strzegła misjonarzy Ewangelii każdego dnia”.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama