Rada Kardynałów: konsultacje w sprawie reformy

Do końca roku gotowa będzie ostateczna wersja konstytucji apostolskiej „Głoście ewangelię”, która reguluje funkcjonowanie Kurii Rzymskiej.

Papież wyraził zgodę na szeroką konsultację projektu tego dokumentu m.in. z episkopatami na całym świecie. Poinformowano o tym na zakończenie kolejnej sesji Rady Kardynałów pomagającej Ojcu Świętemu w kierowaniu Kościołem.

„Nowa konstytucja chce podkreślić misyjny i służebny charakter urzędów Kurii Rzymskiej wobec kolegium kardynalskiego i Papieża. Jej duch wypływa mocno z papieskiej adhortacji «Evangeli gaudium»” – podkreśla watykański rzecznik prasowy. Alessandro Gisotti poinformował, że w najbliższych dniach poszczególne episkopaty, dykasterie Kurii Rzymskiej, konferencje wyższych przełożonych zakonnych oraz niektóre papieskie uniwersytety otrzymają projekt tekstu w celu szeroko zakrojonych konsultacji.

„Franciszkowi bardzo zależy na synodalności debaty” – wskazuje Gisotti. Poinformował zarazem, że wraz z przyjęciem tekstu nowej konstytucji pracaRady Kardynałów nie zakończy się, lecz będzie kontynuowana wokół nowych zagadnień. Jednym z planowanych tematów jest większa obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych w Kurii Rzymskiej. Krokiem na tej drodze jest dzisiejsza nominacja Amalii D'Alascio dyrektorem administracyjnym Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao