Umowa między Stolicą Apostolską i Burkina Faso

W Watykanie podpisano umowę pomiędzy Stolicą Apostolska a Burkina Faso w spawie statusu prawnego Kościoła katolickiego w tym kraju.

Ze strony watykańskiej dokument został podpisany przez sekretarza ds. relacji z państwami abp. Paula Richarda Gallaghera, z ze strony afrykańskiego państwa przez ministra spraw zagranicznych i współpracy Alphę Barry’ego.

Umowa gwarantuje Kościołowi katolickiemu możliwość pełnienia w Burkina Faso właściwej sobie misji. W szczególności zostaje uznana osobowość prawna Kościoła i jego instytucji. Ponadto obie strony, szanując właściwą sobie niezależność i autonomię, zobowiązują się do współpracy na rzecz dobra moralnego, duchowego i materialnego osoby ludzkiej oraz promocji dobra wspólnego.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama