Ustąpił kapłan z Kongregacji Nauki Wiary oskarżony o molestowanie siostry zakonnej

Pracujący w Kongregacji Nauki Wiary 53-letni austriacki kapłan ks. Hermann Geissler ustąpił z urzędu po wysunięciu wobec niego przez byłą zakonnicę zarzutów o jej molestowanie 10 lat temu.

Oskarżenie to przedstawiła Niemka Doris Wagner-Reisinger, twierdząc, że do zdarzenia doszło w 2009 w Rzymie w czasie spowiedzi u tego duchownego.

Kongregacja Nauka Wiary wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że ks. Geissler przedstawił 28 stycznia prośbę o dymisję na ręce jej prefekta kard. Luisa Ladarii Ferrera, który ją przyjął.

Sam zainteresowany wyjaśnił, że ustąpił ze stanowiska kurialnego, „aby zmniejszyć rozmiary szkód, które już dotknęły Kongregację i jego wspólnotę”. Zaznaczył jednocześnie, że oskarżenia pod jego adresem „nie są prawdziwe”, dodając, że chce, aby „nadal trwał rozpoczęty już proces kanoniczny w tej sprawie”. Zastrzegł ponadto, że podejmie „ewentualne działania prawne” w przyszłości.

Według byłej zakonnicy spowiedź, w czasie której miało dojść do wykorzystania seksualnego, odbywała się w Rzymie z okazji spotkania poświęconego... nadużyciom na tym tle ze strony księży katolickich. Zarówno ona, jak i oskarżany przez nią duchowny należeli do wspólnoty zakonnej Opus Spiritualis Familia (Dzieło Duchowe Rodzina), którą kobieta opuściła w 2011. Wagner oświadczyła, że o postępowaniu ks. Geisslera powiadomiła Kongregację Nauki Wiary już 5 lat temu. Otrzymała wówczas odpowiedź, z której wynikało, że oficjał ów „uznał swoje winy, poprosił o wybaczenie i został rozgrzeszony”.

O całej tej sprawie D. Wagner wspomniała w swej książce, wydanej w 2014 i kilka miesięcy temu w filmie „Female Pleasure” (Kobieca przyjemność). Poza sprawą Geisslera była siostra zakonna uskarżała się publicznie nad innym przypadkiem wykorzystania seksualnego, którego miał się wobec niej dopuścić inny ksiądz, pełniący nadal swą posługę we wspomnianym Opusie. W tym drugim wypadku środki przekazu zarówno niemieckie, jak i austriackie, jak wynika ze strony internetowej Dzieła, „nie wysunęły żadnych zarzutów pod adresem oskarżonego” – oświadczyła kobieta.

Jeśli wysunięte przez nią zarzuty potwierdzą się, ks, Geisser może zostać usunięty ze stanu kapłańskiego. Do niedawna pełnił on swe obowiązki, m.in. był członkiem delegacji tego urzędu kurialnego, która reprezentowała Stolicę Apostolską na spotkaniu przewodniczących komisji doktrynalnych azjatyckich konferencji biskupich, które w dniach 15-18 stycznia odbyło się w Bangkoku.

kg (KAI/excelsior/ilquotidiano.it) / Watykan

« 1 »

reklama

reklama

reklama