Abp Wojda do bp. Galbasa: bądź jak Dobry Pasterz!

Biskup jako dobry pasterz dzień po dniu musi podejmować trud wysiłku duchowego, ludzkiego i pasterskiego, aby każdemu, kogo Chrystus stawia na jego drodze, pomóc budować swoje człowieczeństwo i swoje relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem – powiedział abp Tadeusz Wojda.

Arcybiskup Wojda podkreślił, że pasterz na dzisiejsze czasy potrzebuje wielu darów, bowiem jego posługa w świecie jest trudna i wymagająca solidnego przygotowania, osobistego doświadczenia i ugruntowanej wiary. Nawiązując do słów proroka Izajasza podkreślił, że „biskup jako dobry pasterz dzień po dniu musi podejmować trud wysiłku duchowego, ludzkiego i pasterskiego, aby każdemu, kogo Chrystus stawia na jego drodze, pomóc budować swoje człowieczeństwo i swoje relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem”.

Odnosząc się do słów liturgii konsekracji biskupiej metropolita białostocki powiedział, że kapłan, „wzięty z ludzi i dla ludzi ustanowiony, aby im pomagać w dążeniu do Boga”, zostaje namaszczony na wzór proroka Izajasza nie tylko olejem świętym, ale przede wszystkim Duchem Bożym, który wyposaża go w mądrość, siłę i radość, aby mógł być posłańcem żywej Ewangelii. - Jest to „łaska według miary daru Chrystusowego” (…), która zostaje Ci dana przez Ducha Świętego, abyś mógł być powiernikiem Boga i Jego głosem pośród ludzi – dodał abp Wojda. Arcybiskup zwrócił uwagę, iż każdy kapłan służy ludowi Bożemu w imieniu Jezusa Chrystusa, dlatego też posługa ta musi wzorować się i inspirować na stylu życia tego, który „nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Mt 20, 28). Wymaga to nieustannego upodabniania się do Jezusa, pozostawania z Nim w zażyłości, tak aby być zawsze Jego żywą ikoną.

- Duchowa i modlitewna więź z Chrystusem winna zawsze być dla Ciebie źródłem, z którego wypływa działanie. (…) Skuteczność i owocność Twojej posługi będzie zależeć od tego, na ile będziesz pozostawał „z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa” – powiedział abp Tadeusz Wojda.

Na zakończenie metropolita białostocki zapewnił nowego biskupa ełckiego o nieustannej modlitwie oraz poprosił kapłanów i diecezjan, aby ci przyjęli go z czułością i radością jako sługę Chrystusa Pana i szafarza Bożych misteriów.

Bp Adrian Józef Galbas SAC, wraz z abp Henrykiem Hoserem SAC i abp Tadeuszem Wojdą SAC, jest jednym z trzech biskupów z Episkopatu Polski, którzy pochodzą ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. Bp Galbas pochodzi ze Śląska. Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach w Łodzi i w Poznaniu oraz angażował się duszpastersko w Lublinie, Częstochowie i w Ołtarzewie.

BP KEP

Zobacz także pełny tekst homilii z uroczystości święceń

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao