Bierzmowanie w Libiążu: Bądźcie światłem dla świata i solą dla ziemi

– Otrzymacie dary Ducha Świętego właśnie po to, by być solą ziemi i światłem dla świata – mówił abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu.

W homilii, arcybiskup podkreślił, że moment zesłania Ducha Świętego był przełomowy dla apostołów. Z odwagą opuścili Wieczernik i głosili Dobrą Nowinę. – Dzięki Duchowi Świętemu uczniowie stali się światłem dla pogańskiego świata i solą ziemi (…). Świat zaczął zmieniać swój kształt i smak – zaznaczył i przypomniał trudne dzieje Kościoła i liczne prześladowania, które mimo ogromu cierpień i trudności, prowadziły do jedności Kościoła.

Metropolita zacytował fragment „Listu do Diogneta” z II wieku, będącego apologią chrześcijaństwa: „Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie”. – Czym wyróżniają się chrześcijanie? – pytał arcybiskup. – Mamy nadzieję życia wiecznego! Ziemskie życie jest wędrówką do domu Ojca! Mamy zatem dystans do świata. Dbamy o to, by szanować każdego człowieka. Jesteśmy zatroskani, aby życie małżeńskie i rodzinne było układane według Bożego planu (…). Staramy się żyć miłością do Boga i bliźniego – powiedział. – Utożsamiamy się ze słowami nieznanego autora „Listu do Diogneta”, bo wiemy, że jako chrześcijanie jesteśmy znakiem sprzeciwu dla tego, co się dziś niejednokrotnie głosi, a co prowadzi do nieszczęść osobistych i nieszczęść innych. Jesteśmy związani z Ewangelią! – mówił metropolita i zauważył, że podążanie Chrystusową drogą jest niełatwe.

– Drogie dziewczęta i chłopcy! Na waszych piersiach wiszą krzyże, które są nie tylko pamiątką dzisiejszego święta. One mówią o tym, że Pan Bóg ukochał każdego, a waszym zadaniem jest wyznawanie Chrystusa. W krzyżu jest nadzieja życia wiecznego i prawda o człowieku. Krzyże na waszych piersiach przyzywają Ducha Świętego, który sprawia, że jesteśmy przeniknięci Bożą mądrością i bojaźnią, męstwem, odwagą, rozumem, pobożnością, dobrą radą dla innych – zauważył. – Dzisiaj kolej na was. Otrzymacie dary Ducha Świętego właśnie po to, by być solą ziemi i światłem dla świata. Stąd moje życzenie do was, które jest powtórzeniem słów Pana Jezusa: Niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i dzięki temu chwalili Ojca waszego, który jest w niebie – zakończył arcybiskup.

« 1 »

reklama

reklama

reklama