Bp Gurda o zadaniach wdów konsekrowanych

- Słowo wypowiedziane przez Boga do nas wymaga naszej odpowiedzi powiedział biskup Kazimierz Gurda do uczestników Mszy św., podczas której dokonano błogosławieństwa wdów. Uroczystość miała miejsce 26 stycznia w siedleckiej katedrze.

Celebrans podkreślił w homilii, że najpełniejszym Słowem jest Syn Boży, który jednoczy nas jako Kościół. On dał nam apostołów, świadków, a także kapłanów, którzy na mocy Jego posłania wprowadzają nas w Jego życie i umożliwiają udział w Jego zbawczej misji. Kościół musi dbać o to, aby światło Bożego Syna stało się światłem dla Świata. To w Jezusowej wspólnocie poszukujący mają odnaleźć wiarę i życie.

Wdowy które dzisiaj przyjmą błogosławieństwo chcą wobec nas powiedzieć, że treść dzisiejszego psalmu oddaje sens życia każdej z nich – powiedział bp Gurda. „Pan moim światłem i zbawieniem moim”: przyjmując te słowa za własne pragną zapewnić, że właśnie dzięki temu światłu i nadziei z niego płynącej udało im się nie pobłądzić w chwilach trudów, a teraz chcą wyrazić swoją wiarę. Wdowy przez swoją konsekrację mówią o Chrystusie – swojej obronie przed lękiem i źródle nadziei.

Biskup Siedlecki zwrócił uwagę na powinności wdów konsekrowanych. Jak powiedział, do nich należy szczególna troska o przynależność do Wspólnoty Pańskiej, dbałość o życie w zgodzie z przykazaniami i karmienie się Słowem Bożym. Będą zanosić do Boga modlitwę za siebie, Kościół do którego należą i wszystkich, którzy są od niego daleko – dodał bp Gurda.

Do stanu wdów konsekrowanych podczas dzisiejszej uroczystości w siedleckiej katedrze zostały włączone Luba Niewińska, Zofia Próchenko, Krystyna Wąsowska, Jadwiga Wierzchowska, Alfreda Zielan i Wiesława Ziółkowska.

Na znak szczególnej więzi z Kościołem diecezjalnym, bp Kazimierz Gurda, wręczył kobietom krzyż i księgę liturgii godzin, by łącząc swój głos w modlitwie Kościoła, ściśle jednoczyły się z Chrystusem.

Na zakończenie obrzędu błogosławieństwa, wdowy odmówiły modlitwę za swoich zmarłych mężów.

W Polsce jest już ponad 300 wdów należących do Stanu Wdów Konsekrowanych.

moka / Siedlce

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao